گروه هتل های پارسیانبرگزاری مزایده
برگزاری مزایده هتل پارسیان کوثر اصفهان
مزایده غرف شماره 3و5 با کاربری (آژانس مسافرتی ، زعفران ، فرش دستباف و سایر صنایع مرتبط با صنعت هتلداری)
 ١٣:٥٢ - شنبه ٩ تير ١٤٠٣ - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهی مزایده عمومی
آگهی مزایده عمومی هتل پارسیان رامسر
باتوجه به مجوز صادره توسط کمیسیون معاملات به شماره 10 مورخ 1403/02/30 و شماره 3 مورخ 1403/01/19شرکت هتلهای پارسیان، در نظر دارد نسبت به برگزاری جلسه مزایده موارد به شرح جدول ذیل با شرایط آزاد ( واجد شرایط و نیاز هتل) به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط اقدام نماید
 ١٣:٥٠ - چهارشنبه ٢٣ خرداد ١٤٠٣ - نظرات : ٠متن کامل >>
"آگهی مزایده عمومی"
آگهی مزایده عمومی هتل پارسیان آزادی
شرکت هتل پارسیان آزادی وابسته به شرکت هتلهای بین‌المللی پارسیان با استناد به مجوز صادره کمیسیون معاملات به شماره 7 مورخ 11/02/1403 در نظر دارد موارد ذیل را از طریق مزایده عمومی به شرکت ها و اشخاص حقوقی واجد شرایط به مدت یکسال واگذار نماید.
 ١٣:٣٧ - چهارشنبه ٢٣ خرداد ١٤٠٣ - نظرات : ٠متن کامل >>
"آگهی مزایده عمومی"
"آگهی مزایده عمومی هتل پارسیان آزادی"
شرکت هتل پارسیان آزادی وابسته به شرکت هتلهای بین‌المللی پارسیان با استناد به مجوز صادره کمیسیون معاملات به شماره 7 مورخ 1403/02/17 در نظر دارد موارد ذیل را از طریق مزایده عمومی به شرکت ها و اشخاص حقوقی واجد شرایط به مدت یکسال واگذار نماید.
 ١٦:٥٢ - چهارشنبه ٩ خرداد ١٤٠٣ - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهی مزایده عمومی
آگهی مزایده عمومی هتل پارسیان سوئیت
هتل پارسیان سوئیت وابسته به شرکت هتل‌های بین‌المللی پارسیان به استناد به مجوز صادره از کمیسیون معاملات به شماره 6مورخ 1403/02/09 جهت مزایده غرفه شماره 2 نوبت دوم و مذاکره احتمالی و کمیسیون معاملات به شماره 10 مورخ 1403/02/30 فروش خودرو سمند در نوبت اولدر نظر دارد نسبت به برگزاری مزایده به شرح جدول ذیل ، به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط اقدام نماید.
 ١١:٣١ - شنبه ٥ خرداد ١٤٠٣ - نظرات : ٠متن کامل >>
"آگهی مزایده عمومی (نوبت اول)"
"آگهی مزایده عمومی هتل پارسیان آزادی (نوبت اول)"
شرکت هتل پارسیان آزادی وابسته به شرکت هتلهای بین‌المللی پارسیان با استناد به مجوز صادره کمیسیون معاملات به شماره 7 مورخ 1403/02/17 در نظر دارد مورد ذیل را از طریق مزایده عمومی به شرکت ها و اشخاص حقوقی واجد شرایط به مدت یکسال واگذار نماید.
 ١٠:٠٠ - شنبه ٢٩ ارديبهشت ١٤٠٣ - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 4 5 6 صفحه بعدی >>