گروه هتل های پارسیانآگهی مزایده عمومی
آگهی مزایده عمومی هتل پارسیان سوئیت
هتل پارسیان سوئیت وابسته به شرکت هتل‌های بین‌المللی پارسیان به استناد به مجوز صادره از کمیسیون معاملات به شماره 6مورخ 1403/02/09 جهت مزایده غرفه شماره 2 نوبت دوم و مذاکره احتمالی و کمیسیون معاملات به شماره 10 مورخ 1403/02/30 فروش خودرو سمند در نوبت اولدر نظر دارد نسبت به برگزاری مزایده به شرح جدول ذیل ، به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط اقدام نماید.
 ١١:٣١ - شنبه ٥ خرداد ١٤٠٣ - نظرات : ٠متن کامل >>
"آگهی مزایده عمومی (نوبت اول)"
"آگهی مزایده عمومی هتل پارسیان آزادی (نوبت اول)"
شرکت هتل پارسیان آزادی وابسته به شرکت هتلهای بین‌المللی پارسیان با استناد به مجوز صادره کمیسیون معاملات به شماره 7 مورخ 1403/02/17 در نظر دارد مورد ذیل را از طریق مزایده عمومی به شرکت ها و اشخاص حقوقی واجد شرایط به مدت یکسال واگذار نماید.
 ١٠:٠٠ - شنبه ٢٩ ارديبهشت ١٤٠٣ - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری مزایده
برگزاری مزایده هتل پارسیان کوثر اصفهان
شرکت هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان در نظر دارد نسبت به برگزاری مزایده به شرح جدول به اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام نماید.
 ١٥:٣٣ - سه شنبه ١١ ارديبهشت ١٤٠٣ - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهی مزایده عمومی نوبت دوم و مذاکره احتمالی
آگهی مزایده عمومی نوبت دوم و مذاکره احتمالی هتل پارسیان عالی قاپو
شرکت هتل پارسیان عالی قاپووابسته به شرکت هتل‌های بین‌المللی پارسیان با استناد به مجوز صادره کمیسیون معاملات به شماره 4 مورخ 1403/01/28در در نظر دارد نسبت به اجاره یکساله غرفه شماره 3 خود به شرح جدول ذیل اقدام نماید.
 ١٢:٤٧ - سه شنبه ١١ ارديبهشت ١٤٠٣ - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهی مزایده نوبت دوم و مذاکره احتمالی
آگهی مزایده نوبت دوم و مذاکره احتمالی هتل پارسیان رامسر
باتوجه به مجوز صادره توسط کمیسیون معاملات به شماره 3 مورخ 1403/01/19 شرکت هتلهای پارسیان، در نظر دارد نسبت به برگزاری جلسه مزایده نوبت دوم و مذاکره احتمالی موارد به شرح جدول ذیل با شرایط آزاد ( واجد شرایط و نیاز هتل) به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط اقدام نماید.
 ١٥:٥٦ - دوشنبه ١٠ ارديبهشت ١٤٠٣ - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهی مزایده عمومی نوبت اول
آگهی مزایده عمومی نوبت اول هتل پارسیان عالی قاپو
شرکت هتل پارسیان عالی قاپووابسته به شرکت هتل‌های بین‌المللی پارسیان با استناد به مجوز صادره کمیسیون معاملات به شماره 4 مورخ 1403/01/28در در نظر دارد نسبت اجاره غرفه شماره 3 و فروش ضایعات و اموال اسقاطی خود به شرح جدول ذیل اقدام نماید.
 ١٦:٣١ - شنبه ١ ارديبهشت ١٤٠٣ - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 4 5 6 صفحه بعدی >>