گروه هتل های پارسیانآگهی مزایده و مناقصه
آگهی مزایده هتل پارسیان رامسر
باتوجه به مجوز صادره توسط کمیسیون معاملات به شماره 12 مورخ1402/05/16 و شماره 15 مورخ 1402/06/14شرکت هتلهای پارسیان ، در نظر دارد نسبت به برگزاری جلسه مزایده موارد به شرح جدول ذیل با شرایط آزاد ( واجد شرایط و نیاز هتل) به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط اقدام نماید.
 ١٥:٠١ - دوشنبه ١٠ مهر ١٤٠٢ - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهی مزایده عمومی (نوبت دوم و مذاکره احتمالی)
آگهی مزایده عمومی (نوبت دوم و مذاکره احتمالی) هتل پارسیان آزادی
شرکت هتل پارسیان آزادی وابسته به شرکت هتلهای بین‌المللی پارسیان با استناد به مجوز صادره کمیسیون معاملات به شماره 14 مورخ 1402/05/29 در نظر دارد موارد ذیل را از طریق مزایده عمومی به مدت یکسال به شرکت ها و اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط واگذار نماید.
 ١٩:٣٦ - چهارشنبه ٢٩ شهريور ١٤٠٢ - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری مزایدات و مناقصه
برگزاری مزایدات و مناقصه هتل پارسیان کوثر اصفهان
شرکت هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان وابسته به شرکت هتل‌های بین‌المللی پارسیان در نظر دارد نسبت به برگزاری مزایدات و مناقصه به شرح جدول ذیل به اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام نماید.
 ١٨:٣٢ - چهارشنبه ٢٩ شهريور ١٤٠٢ - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهی مزایده و مناقصه
آگهی مزایده و مناقصه هتل پارسیان رامسر
باتوجه به مجوز صادره توسط کمیسیون معاملات به شماره 40 مورخ 1401/12/06 و شماره 15 مورخ 1402/06/14شرکت هتلهای پارسیان، در نظر دارد نسبت به برگزاری جلسه مزایده و مناقصه موارد به شرح جدول ذیل با شرایط آزاد ( واجد شرایط و نیاز هتل) به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط اقدام نماید.
 ١٧:١٣ - سه شنبه ٢١ شهريور ١٤٠٢ - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهی مزایده عمومی (نوبت اول)
آگهی مزایده عمومی هتل پارسیان آزادی (نوبت اول)
شرکت هتل پارسیان آزادی وابسته به شرکت هتلهای بین‌المللی پارسیان با استناد به مجوز صادره کمیسیون معاملات به شماره 14 مورخ 1402/05/29 در نظر دارد موارد ذیل را از طریق مزایده عمومی به مدت یکسال به شرکت ها و اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط واگذار نماید.
 ١٢:٠٤ - يکشنبه ١٢ شهريور ١٤٠٢ - نظرات : ٠متن کامل >>