گروه هتل های پارسیانمزایده هتل
مزایده نوبت دوم هتل پارسیان استقلال
مزایده نوبت دوم اجاره غرفه شماره 20 و 21
 ٠٨:٣٧ - دوشنبه ١٣ مرداد ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
مزایده تعدادی ازغرف هال پارسیان کوثراصفهان
هتل پارسیان کوثراصفهان درنظرداردتعدادی ازغرف خودراازطریق مزایده واگذارنماید
تعدادی ازغرف ورستوران هتل پارسیان کوثراصفهان ازطریق مزایده عمومی اجاره داده میشود
 ١٢:٠٤ - يکشنبه ١٢ مرداد ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
پرداخت بخشی ازخسارت آتش سوزی هتل پارسیان رامسر
باحضورمدیرعامل شرکت بیمه سینا بخشی ازخسارت آتش سوزی هتل پارسیان رامسرپرداخت گردید
باحضوردکترجعفری مدیرعامل بیمه سینا وطی توافق انجام شده بخشی ازخسارت حادثه آتش سوزی هتل پارسیان رامسربه مبلغ 28 میلیاردریال پرداخت گردید
 ١٧:٢٢ - شنبه ١١ مرداد ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
تودیع ومعرفه مدیرعامل جدیدهتل پارسیان بوعلی همدان
مراسم تودیع آقای شمس الدینی ومعارفه آقای عزیزیان سرپرست جدیدهتل پارسیان بوعلی همدان برگزارگردید
مراسم تودیع آقای شمس الدینی ومعارفه آقای عزیزیان سرپرست هتل بوعلی همدان باحضورمدیرعامل شرکت هتلها وتعدادی ازمدیران گردشگری استان همدان برگزارگردید
 ٠٨:٤٢ - شنبه ١١ مرداد ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
جلسه توسعه فناوری های نوین پارسیان
برگزاری اولین جلسه توسعه فناوری های نوین هتلهای پارسیان وصندوق توسعه فناوری های نوین
اولین جلسه توسعه فناوری های نوین هتل پارسیان بامشارکت صندوق توسعه فناوری های نوین باحضورمدیرعامل شرکت هتلهاومدیرعامل صندوق برگزارگردید
 ١١:٥٨ - سه شنبه ٧ مرداد ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
مزایده اول و دوم غرف هتل پارسیان استقلال
تعدادی ازغرف هتل پارسیان استقلال ازطریق مزایده واگذارمیگردد
اجاره غرفه های هتل پارسیان استقلال به اشخاص حقیقی و حقوقی
 ١٠:٤٢ - يکشنبه ٢٩ تير ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>

<< صفحه قبلی5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 صفحه بعدی >>