گروه هتل های پارسیان

عضویت شما در باشگاه میهمانان پارسیان، موجب افتخار ماست.

شرکت هتلهای بین المللی پارسیان مفتخر است براساس مبانی استاندارد در صنعت هتلداری همچون مهمان نوازی، ارتباط مستمر دوجانبه، با ارائه خدمات شایسته پذیرای میهمانان محترم باشد.

مزایای عضویت:

1. برخورداری از خدمات ویژه.
• اولویت در اطلاع رسانی از فروش های خاص فصلی.
• اعطای تخفیف ویژه در فروش های ویژه اعضا.
• پذیرش سریعتر در هتلها با توجه به موجود بودن اطلاعات میهمانان در بانک اطلاعات اعضا باشگاه .
• امکان استفاده از امتیازات ورود زودتر و خروج دیرتر (Early Check IN & Late Check OUT) در موارد خاص با توجه به شرایط هتل و ...
2. کسب اعتبار (مالی) متناسب با امتیازات جمع آوری شده جهت مصرف در سایر هتل های گروه.
3. اختصاص یک صفحه کاربری اینترنتی ویژه اعضا

امتیازات:

هر میهمان با عضویت در باشگاه میهمانان پارسیان، امتیازات و اعتبارات باشگاه را به شرح زیر دریافت می کند:
• 10% میزان پرداختی صورتحساب میهمان تبدیل به امتیاز می گردد.
• 5% مبلغ صورتحساب تبدیل به اعتبار می گردد.