گروه هتل های پارسیان

 

آیین نامه حمایت از پایان نامه های دانشجویی شرکت هتل‌های پارسیان

 

شرکت هتل‌های پارسیان در راستای گسترش پژوهش‌های بنیادی، کاربردی و توسعه‌ای در حوزه موضوعات مرتبط در صنعت میهمان‌نوازی، هتلداری و سفر و به‌منظور استفاده و بهره‌گیری از ظرفیت تحقیقاتی دانشگاه ها، از پایان‌نامه/رساله هایی که موضوع آنها در راستای فعالیت‌های پژوهشی این شرکت قرار گیرد به دو شیوه مشارکتی و مستقل حمایت می‌نماید.

 

ماده 1- تعاریف

1-1- شرکت: شرکت هتل‌های پارسیان

1-2- پایان نامه: پایان‌نامه در مقطع کارشناسی ارشد

1-3- رساله: رساله در مقطع دکتری

1-4- وزارتین: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

1-5- حمایت: منظور از حمایت در این آیین‌نامه، حمایت مالی است که می‌تواند همراه با حمایت معنوی نیز باشد.

1-6- حمایت مشارکتی: به حمایتی اطلاق می‌شود که از افراد متخصص/مشاورین شرکت، با لحاظ شرایط دانشگاه محل تحصیل دانشجو، به‌عنوان استاد راهنمای دوم یا استاد مشاور در تیم هدایت پایان‌نامه/رساله حضور داشته باشد.

1-7- حمایت مستقل: به حمایت صرف، بدون مشارکت افراد متخصص شرکت در تیم هدایت پایان‌نامه‌/رساله اطلاق می‌شود.

 

ماده 2- شرایط اعطای حمایت

پایان‌‌نامه / رساله ­ای مشمول برخورداری از این حمایت می‌شود که شرایط زیر را دارا باشد:

· متعلق به دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری مراکز علمی، آموزشی و پژوهشی وزارتین باشد که براساس ضوابط و قوانین پذیرفته شده و مشغول به تحصیل هستند؛

· موضوع آن از میان اولویتهای تعیین شده توسط شرکت یا در راستای آنها، انتخاب شده و به تأیید شرکت رسیده باشد؛

تبصره1- دانشجويان مي‌توانند موضوعات خارج از فهرست اولويت‌هاي پژوهشي شرکت كه مرتبط با مسائل روز صنعت میهمان‌نوازی، هتلداری و سفر كشور هستند را نیز جهت بررسي به شرکت ارسال نمايند.

· به جز دانشگاه محل تحصیل دانشجو، از حمایت هیچ سازمان و نهاد دولتی یا خصوصی دیگری برخوردار نباشد.

· فرم "درخواست حمایت مالی از پایان‌نامه/رساله های دانشجویی" (پیوست شماره 1 ) تکمیل و از طریق ایمیل به آدرس proposal@parsianhotels.ir ارسال شده باشد.

 

ماده 3- نحوه اطلاع رسانی اولویت­های پژوهشی شرکت

اولویت ­های پژوهشی به صورت دوره‌ای در سایت شرکت اطلاع‌رسانی می‌شوند.

تبصره 2 –در صورتی که خارج از موارد اعلان شده، موضوعی جهت حمایت به شرکت اعلام گردد، دانشجو موظف است نسبت به تدوین طرحنامه اولیه، براساس پیوست شماره 2 (جهت درج در سایت) برای موضوع پیشنهادی خود اقدام نماید و یک عضو هیات علمی را به عنوان حمایت کننده از عنوان پیشنهادی معرفی نماید.

تبصره 3- در صورتی که خارج از موارد اعلان شده، موضوعی جهت حمایت به شرکت اعلام گردد، بعد از بررسی در کمیته تخصصی (اعضا کارگروه تحقیق و توسعه و مدیر/مشاور متخصص مربوطه)، نسبت به حمایت و معرفی تصمیم گیری خواهد شد.

 

ماده 4- حقوق معنوی

4-1- مالکیت فکری و معنوی دستاوردهای پایان نامه مورد حمایت متعلق به دانشجو و دانشگاه محل تحصیل وی است و ذکر نام شرکت یا همکار صنعت او مطابق بندهای 4-2 و 4-3 الزامی می‌باشد.

4-2- حمایت مالی پایان‌نامه/رساله توسط شرکت باید در پایان نامه / رساله به ‌صورت زیر درج گردد:

فارسی:

"این پژوهش با همکاری و حمایت شرکت هتل‌های پارسیان طراحی و اجرا شده است."

انگلیسی:

This Study has been conducted with the cooperation and support of the Parsian Hotels Co.”

4-3- در پایان‌نامه/رساله‌های مشارکتی، لازم است وابستگی سازمانی (affiliation) افراد متخصص/مشاورین شرکت در کلیه دستاوردهای پایان‌نامه/رساله اعم از مقاله و کتاب به همان شکل گفته شده در بند 4-2 و همچنین با ذکر آدرس ایمیل سازمانی آن فرد آورده شود.

 

 

ماده 5- میزان حمایت مالی

5-1-به منظور تأمین بخشی از هزینه پایان‌نامه/رساله ها در حوزه موضوعات میهمان‌نوازی، هتلداری و سفر، درصورت تأیید نهایی طرحنامه و سپس تأیید نهایی پایان‌نامه/رساله در شرکت، به‌ترتیب مبلغی معادل 120 ساعت و 200 ساعت حق‌التحقیق استادیار پایه یک به‌عنوان حمایت پایه پایان‌نامه‌/رساله­ تعلق خواهد گرفت که درصورت دارا بودن هریک از شرایط زیر قابل افزایش نیز می‌باشد:

· درصورتی که موضوع پایان‌نامه/رساله از میان اولویت­های تعیین شده توسط شرکت (طرحنامه تهیه شده توسط شرکت) و در راستای آنها انتخاب شده باشد، 20 درصد مبلغ پایه به مبلغ حمایت اضافه می‌شود (اولویت­ های پژوهشی هر ساله بر روی وب سایت شرکت اعلام می‌گردد)؛

· در پایان‏نامه/رساله‏ های مشارکتی، درصورتی که افراد متخصص/مشاورین شرکت، به‌عنوان استاد مشاور حضور داشته باشد، 30 درصد و درصورتی که به‌عنوان استاد راهنمای دوم نقش داشته باشد، 60 درصد مبلغ پایه به مبلغ حمایت اضافه می‌شود؛

· به ازای انتشار هر مقاله علمی-ترویجی، علمی-پژوهشی یا ISI مستخرج از پایان نامه مشارکتی که افراد متخصص/مشاورین شرکت همکار آن باشد و نام شرکت مطابق بند 4-3 در آن آورده شود، به‌ترتیب 10، 30 یا 50 درصد مبلغ پایه به مبلغ حمایت اضافه می‌شود.

تبصره 4- پرداخت مبلغ حمایت مربوط به مقالات علمی درصورتی انجام می‌گیرد که مقاله مورد نظر در یکی از مجلات مورد تأیید وزارتین پذیرش گرفته یا چاپ شده باشد.

تبصره 5- پرداخت مبلغ حمایت مربوط به مقالات علمی تا فاصله 1 سال بعد از تاریخ دفاع نیز قابل بررسی و انجام است.

5-2- چنانچه حمایت از نوع مستقل باشد، 70 درصد مبلغ حمایتی که در بند 5-1 به پایان نامه/رساله تعلق می‌گیرد به دانشجو، 15 درصد به استاد راهنمای اول و 15 درصد به دانشگاه محل تحصیل وی اختصاص خواهد یافت.

5-3- چنانچه حمایت از نوع مشارکتی باشد، 60 درصد مبلغ حمایتی که در بند 5-1 به پایان نامه/رساله تعلق می‌گیرد به دانشجو، 25 درصد به استاد راهنمای اول و 15 درصد به دانشگاه محل تحصیل وی اختصاص خواهد یافت.

5-4- چنانچه در هر یک از مراحل بررسی پایان نامه/رساله مشخص شود که در نگارش پایان­نامه/ رساله اصول اخلاق علمی رعایت نشده است، آن پایان نامه فاقد اعتبار بوده و مشمول حمایت مالی نخواهد شد.

 

 

ماده 6- فرايند بررسي و پذیرش

6-1- تکمیل و ارسال فرم "درخواست حمایت مالی از پایان‌نامه‌/ رساله­ های دانشجویی" (پیوست شماره 1) همراه با ریز نمرات دانشجو به شرکت؛

6-2- درصورت تأیید درخواست دانشجو در مرحله 6-1 که تأیید اولیه تلقی می‌شود، مراحل زیر اجرا می‌گردد:

6-2-1 تدوین و تصویب طرحنامه در گروه علمی و دانشگاه محل تحصیل متقاضی؛

تبصره 6- در رساله مشارکتی، حضور استاد مشاور/راهنمای دوم در جلسات ارائه و تصویب طرحنامه در دانشگاه الزامی است.

6-2-2 ارسال مدارک زیر به شرکت:

· فایل الکترونیکی (word) طرحنامه مصوب دانشگاه؛

· صورتجلسه مراجع مرتبط دانشگاه در تأیید طرحنامه؛

· تصویر كارت دانشجويي؛

· تصویر كارت ملي؛

· تعهدنامه دانشجو مبنی بر اینکه پایان‌نامه/ رساله از حمایت هیچ سازمان و نهاد دولتی یا خصوصی دیگری برخوردار نیست.

6-3-شرکت ظرف حداکثر دو هفته کاری از تاریخ دریافت مدارک، نسبت به بررسی مدارک و اعلام نظر جهت عقد قرارداد، اقدام و نتیجه را کتبا به دانشگاه اعلام می‌نماید.

 

ماده 7- ارزیابی و نظارت بر اجرای پایان‌نامه/رساله

7-1- در جلسات دفاع پایان‌نامه/ رساله­‌های مستقل، درصورت تشخیص شرکت، حضور نماینده وی (که همان داور اولیه طرحنامه است) الزامی است.

تبصره 7- نماینده شرکت در جلسات دفاع براساس درخواست دانشگاه و توسط شرکت معرفی می‌شود و حق رأی ندارد.

 

ماده 8- تعهدات شرکت هتل‌های پارسیان

8-1- ارائه تسهیلات لازم جهت استفاده از داده‌های موجود در مراکز داده شرکت، فضاهای عملیاتی تابعه شرکت یا همکار صنعت و پایگاه‌های علمی در دسترس شرکت؛

8-2- انجام همکاری‌های لازم جهت معرفی دانشجو به مراکز علمی، وزارت گردشگری، اصناف مرتبط و سایر فعالان صنعت جهت تسهیل در جمع‌آوری اطلاعات مورد نیاز در تدوین پایان نامه؛

8-3-پرداخت وجوه مرتبط به حمایت مالی از پایان‌نامه/ رساله، منطبق بر شرایط مندرج در قرارداد.

 

ماده 9. تعهدات دانشجو و دانشگاه

9-1- دانشگاه باید تمهیدات لازم را جهت حضور نماینده شرکت در جلسات پیش دفاع (مقطع دکتری) و دفاع نهایی فراهم نماید.

9-2- پس از دفاع دانشجو از پایان‌نامه/ رساله، دانشجو موظف است مدارک مرتبط با جلسه دفاع را به شرح زیر، جهت تسویه حساب به شرکت ارسال نماید:

· فایل‌های متن اصلی و PDF نسخه نهایی اصلاح شده پایان‌نامه/ رساله پس از ثبت در ایران داک و کلیه محصولات علمی مستخرج از آن، داده‌های استفاده شده، کدهای برنامه‌نویسی برنامه‌هایی که در پایان‌نامه/ رساله استفاده شده، خروجی‌های نرم‌افزار و سایر ضمائم مرتبط با پایان‌نامه/رساله؛

· کپی تأیید شده صورتجلسه دفاع دانشجو؛

· نامه درخواست تسویه قرارداد

9-3- حداکثر فاصله زمانی لازم بین تصویب طرحنامه پایان‌نامه/ رساله تا ارائه مدارک مبتنی بر دفاع، طبق آیین‌نامه تحصیلات تکمیلی دانشگاه مربوطه است.

9-4- دانشجویان دکتری در طول دوره قرارداد، موظفند نسخه‌ای از گزارش‌های دوره‌ای پیشرفت تحصیلی خود که به دانشگاه ارائه می‌دهند را برای شرکت ارسال نمایند.

9-5- دانشجویان دکتری پس از اتمام رساله و دفاع از آن در دانشگاه محل تحصیل خود، درصورت تشخیص شرکت، موظف به ارائه رساله در جلسه‌ای که شرکت زمان و مکان آن را تعیین می‌کند، هستند.

 

ماده 10- آيين‌‌نامه‌ اجرايي حمايت از پايان‌نامه‌/رساله­ هاي دانشجویی شرکت هتل‌های پارسیان، در 10 ماده و 7 تبصره تدوين‌ گردیده و در جلسه شماره 32-402 هیئت مدیره مورخ 14/08/1402 مورد تصويب قرار گرفته و از تاریخ مذکور لازم‌الاجرا است.

 

"دانلود فرم پروپوزال شماره یک"


"دانلود فرم پروپوزال شماره دو"