گروه هتل های پارسیان

آگهی مزایده اجاره غرف و فروش ضایعات  هتل پارسیان کوثر اصفهان

هتل پارسیان کوثر اصفهان وابسته به شرکت هتل‌های بین‌المللی پارسیان در نظر دارد نسبت به اجاره موارد مشروحه ذیل به اشخاص حقیقی و حقوقی از طریق مزایده واجد شرایط برای مدت یکسال شمسی اقدام نماید.

 

ردیف

موضوع واگذاری

کاربری

نوع واگذاری

1

مزایده نوبت اول غرفه شماره 6

با کاربری آزاد ترجیحا (صرافی، فرش، عکاسی، طلا و نقره، عطر و ادکلان، آژانس مسافرتی،    آتلیه آثارهنری و...)

اجاره یکساله

2

مزایده نوبت دوم غرفه شماره 9

3

مذاکره غرف شماره 2،3،4،5

4

مزایده نوبت اول ضایعات و اموال اسقاطی

فروش براساس نرخ کارشناسی

*

 

از متقاضیان دعوت بعمل می آید جهت اخذ فرم شرایط شرکت در مزایده از تاریخ 1400/01/28 تا تاریخ 1400/02/11  در ساعات اداری 9 الی 14 (باستثنای پنجشنبه و ایام تعطیل)  به آدرس زیر مراجعه فرمایند: آدرس هتل: اصفهان - سی و سه پل - بلوار ملت - هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان - امور اداری تلفن: 3-35045832-031 تاریخ بازگشایی پاکات متقاضیان ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ 1400/02/13 میباشد.ضمناً متقاضیان محترم می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت www.pih.ir و www.hotelkowsar.ir مراجعه فرمایند.


آگهی مزایده عمومی نوبت دوم هتل پارسیان استقلال

شرکت هتل بین المللی پارسیان استقلال تحت پوشش شرکت هتل‌های بین‌المللی پارسیان در نظر دارد نسبت به برگزاری مزایده به شرح جدول ذیل ،  برای اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط اقدام نماید.

 

  ردیف

شرح

1

 مزایده نوبت دوم اجاره غرف شماره 17 و 22 –کاربری آزاد –ترجیحاً فروش ساعت ، عطر و ... –برای مدت یکسال  

2

 مزایده نوبت دوم تامین تجهیزات صوتی و تصویری در مراسمات هتل –برای مدت یکسال

 

 

 

از متقاضیان دعوت بعمل می آید جهت اخذ فرم شرایط شرکت در مزایده از تاریخ 13/12/99 تا تاریخ 23/12/99  از ساعات 9 الی 14 (باستثنای ایام تعطیل) به امور مالی (واحد قراردادها) شرکت هتل بین المللی پارسیان استقلال به آدرس زیر مراجعه نمایند: تهران تقاطع بزرگراه شهید چمران و خیابان ولیعصر(عج) –هتل پارسیان استقلال تلفن: 25-22660011  تاریخ بازگشایی پاکات متقاضیان ساعت 8 صبح روز سه شنبه مورخ 26/12/99 میباشد.ضمناً متقاضیان محترم می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و دانلود اسناد مزایده به سایت به سایت www.esteghlalhotel.ir مراجعه فرمایند.هزینه خرید اسناد به مبلغ 1.000,000 ریال می‌باشد.


آگهی مزایده عمومی نوبت دوم هتل پارسیان صفائیه یزد

شرکت هتل پارسیان صفائیه یزد(سهامی خاص) در نظر دارد نسبت به فروش زمین و امتیاز چاه آب با مشخصات زیر به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط اقدام نماید .

 

ردیف

شماره پلاك

بخش

متراژ

كاربري

موقعيت

شرایط پرداخت

1

1245/6526

4

1518

با موقعیت مسکونی

صفائیه –خیابان کوچه مجدالعلماء 5-7

به صورت 70 درصد نقد ، 15 درصد هنگام تحویل ملک ، 15 درصد هنگام انتقال سند

 

2

5445/6526

4

69/482

تجاری طبق سند

صفائیه –میدان ابوذر

3

5446/6526

4

5/640

با موقعیت تجاری

صفائیه –میدان ابوذر

4

1731/13411

5

28/427

تجاری

صفائیه –میدان جوادالائمه

5

8/2023

5

8938

کارگاهی

صفائیه ـ خیابان وصال

6

امتیاز چاه آب شماره 2

کد اشتراک: 102877

کدکلاسه:5040140

صفائیه ـ خیابان وصال

90 درصد نقد 10 درصد هنگام انتقال مجوز

 

از متقاضیان دعوت بعمل می آید جهت اخذ فرم شرایط شرکت در مزایده و روئیت محل مذکور از تاریخ 99/12/10 تا تاریخ 99/12/19 در ساعت 9 الی 14(باستثنای ایام تعطیل) به آدرس زیر مراجعه فرمایند: یزد –صفائیه- خیابان تیمسار فلاحی –هتل پارسیان صفائیه(امور مالی) تلفن: 15-38260211-035 تاریخ بازگشایی پاکات متقاضیان روز پنج شنبه مورخ 99/12/21 در ساعت 10 صبح می باشد.

ضمناً متقاضیان محترم می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت‌www.mfnews.ir www.azadihotel.com www.pih.ir www.ptrco.ir www.safaiyeh.irمراجعه فرمایند.هزینه دریافت اسناد مبلغ 3،000،000 ریال می باشد.


آگهی مزایده عمومی هتل پارسیان صفائیه یزد

هتل پارسیان صفائیه وابسته به شرکت هتل‌های بین‌المللی پارسیان در نظر دارد نسبت به اجاره موارد مشروحه ذیل به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط اقدام نماید.

 

ردیف

موضوع واگذاری

نوع واگذاری

1

مزایده نوبت دوم غرف شماره 2 و 18باکاربری آزاد

با مدل اجاره ماهیانه( بمدت یک سال شمسی)

2

مزایده نوبت اول اجاره غرفه شماره 15 با کاربری کافه رستوران

با مدل اجاره ماهیانه(بمدت سه سال شمسی)

 
از متقاضیان دعوت بعمل می‌آید جهت اخذ فرم شرایط شرکت در مزایده از تاریخ 99/12/10 تا تاریخ 99/12/19 در ساعات اداری 9 الی 14 ( باستثنای ایام تعطیل) به آدرس زیر مراجعه فرمایند: آدرس : یزد خیابان تیمسار فلاحی هتل پارسیان صفائیه واحد امور مالی تلفن تماس20- 38260210 035 تاریخ بازگشایی پاکات متقاضیان ساعت 10 صبح روز پنج شنبه مورخ 99/12/21 می باشد. ضمناً متقاضیان محترم می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت‌  www.azadihotel.com www.pih.ir www.ptrco.ir www.safaiyeh.irwww.mfnews.irمراجعه فرمایند.هزینه دریافت اسناد مبلغ 500،000 ریال می باشد.

آگهی مزایده عمومی (نوبت دوم) هتل پارسیان آزادی 

شرکت هتل بین المللی پارسیان آزادی وابسته به شرکت هتلهای بین‌المللی پارسیان در نظر دارد نسبت به واگذاری اجرای طرح جمع آوری و انتقال پسماند خشک و تر، از طریق مزایده عمومی به شرکت ها و اشخاص حقوقی واجد شرایط اقدام نماید. لذا از متقاضیان دعوت بعمل می آید از تاریخ 12/12/99 لغایت 19/12/99 در ساعات 8 الی 15 (به استثنای ایام تعطیل) به دبیرخانه هتل پارسیان آزادی، جهت اخذ فرم شرایط شرکت در مزایده به آدرس: تهران، بزرگراه شهید چمران، تقاطع بزرگراه یادگار امام (ره) مراجعه فرمایند. تلفن: 29115215 –29115022 تاریخ بازگشایی پاکات متقاضیان ساعت  9 روز چهارشنبه مورخ 99/12/20 می باشد. ضمناً متقاضیان محترم می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت‌  www.azadihotel.com www.pih.ir www.ptrco.ir مراجعه فرمایند.هزینه دریافت اسناد مبلغ 500،000 ریال می باشد.


آگهی واگذاری هتل پارسیان کوثر اصفهان

شرکت هتل بین المللی  پارسیان کوثر اصفهان وابسته به شرکت هتل‌های بین‌المللی پارسیان در نظر دارد نسبت به اجاره موارد مشروحه ذیل به اشخاص حقیقی و حقوقی از طریق مزایده واجد شرایط برای مدت یکسال شمسی اقدام نماید.

 

ردیف

موضوع واگذاری

کاربری

نوع واگذاری

1

مزایده نوبت اول غرفه شماره 9

با کاربری آزاد ترجیحا (صرافی، فرش، عکاسی، طلا و نقره،آژانس مسافرتی، آتلیه آثارهنری و...)

اجاره یکساله

2

مزایده نوبت دوم غرف شماره5،4،2

3

مذاکره غرفه شماره3

4

مزایده نوبت دوم تاکسی سرویس

داشتن مجوز تاکسی سرویس الزامی می باشد

 

از متقاضیان دعوت بعمل می‌آید جهت اخذ فرم شرایط شرکت در مزایده از تاریخ 99/12/11 تا تاریخ 99/12/20 در ساعات اداری 9 الی 16 ( باستثنای پنجشنبه و ایام تعطیل) به آدرس زیر مراجعه فرمایند: آدرس هتل : اصفهان -سی و سه پل –بلوار ملت –هتل بین المللی پارسیان کوثراصفهان- امور اداری  تلفن 3-35045832-031 تاریخ بازگشایی پاکات متقاضیان 10صبح روز یکشنبه مورخ99/12/24 می باشد. ضمناً متقاضیان محترم می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت‌  www.hotelkowsar.comwww.pih.ir www.ptrco.ir مراجعه فرمایند.


آگهی مزایده  و مناقصه عمومی نوبت دوم هتل پارسیان استقلال 

شرکت هتل بین المللی پارسیان استقلال تحت پوشش شرکت هتل‌های بین‌المللی پارسیان در نظر دارد نسبت به برگزاری مزایده و مناقصه به شرح جدول ذیل ،  برای اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط اقدام نماید.

  ردیف

شرح

1

مزایده عمومی دو مرحله ای نوبت دوم اجاره لاله سرویس ( فضای لابی هتل ) –برای مدت سه سال –کاربری کافی شاپ 

2

مناقصه عمومی دو مرحله ای نوبت دوم  تامین نیروی انسانی -  برای مدت یکسال

 

3

مزایده عمومی نوبت دوم اجاره رستوران آبشار و چشمه نور –ترجیحاً طبخ و ارائه غذاهای محلی- برای مدت سه سال

 

4

مزایده عمومی نوبت دوم اجاره تاکسی سرویس –برای مدت یک سال

 

5

مناقصه عمومی نوبت دوم تامین سرویس ایاب و ذهاب کارکنان -  برای مدت یک سال

 

6

مزایده عمومی نوبت دوم اجاره غرفه شماره 19 - برای مدت یک سال

 

7

مزایده عمومی نوبت دوم اجاره واحد تجاری شماره 24 و 25 –کاربری آزاد –ترجیحاً امور اداری و دفتری ، فروش ساعت ، عطر و ... –برای مدت سه سال

 
از متقاضیان دعوت بعمل می آید جهت اخذ فرم شرایط شرکت در مزایده از تاریخ 99/12/10 تا تاریخ 99/12/23 از ساعات 9 الی 14 (باستثنای ایام تعطیل) به امور مالی (واحد قراردادها) شرکت هتل بین المللی پارسیان استقلال به آدرس زیر مراجعه نمایند: تهران تقاطع بزرگراه شهید چمران و خیابان ولیعصر(عج) –هتل پارسیان استقلال تلفن: 25-22660011 تاریخ بازگشایی پاکات الف و ب متقاضیان ساعت 8 صبح روز یکشنبه مورخ 99/12/24 میباشد. تاریخ بازگشایی پاکات ج متقاضیان ساعت 8 صبح روز سه شنبه مورخ 99/12/26 میباشد.ضمناً متقاضیان محترم می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت های ذیل مراجعه فرمایند. www.pih.ir www.ptrco.ir www.esteghlalhotel.ir هزینه خرید اسناد به مبلغ 1.000,000 ریال می‌باشد.

آگهی مزایده عمومی هتل بین المللی پارسیان آزادی 

شرکت هتل بین المللی پارسیان آزادی وابسته به شرکت هتلهای بین‌المللی پارسیان در نظر دارد نسبت به برون سپاری موارد ذیل از طریق مزایده عمومی به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط اقدام نماید:

  1. مزایده اجرای طرح جمع آوری و انتقال پسماند خشک و تر - نوبت اول

  2. مزایده فروش اموال و لوازم مازاد و مستعمل - نوبت دوم

  3. مزایده غرفه شماره 2 (با کاربری فروش سوغات خوراکی و خشکبار ایرانی) –نوبت دوم

  4. مزایده غرفه شماره 3 (با کاربری فروش صنایع دستی، طلا و زیور آلات)–نوبت دوم

  5. مزایده غرفه شماره 4 (با کاربری های آزاد، ترجیحاً: فروش فرش و تابلو فرش، فروش خاویار،ساعت فروشی، فروش عطر و ادکلن، صرافی،  فروش موبایل و لوازم جانبی)–نوبت دوم

  6. مزایده غرفه شماره 5 (با کاربری های آزاد، ترجیحاً: فروش فرش و تابلو فرش، فروش خاویار،ساعت فروشی، فروش عطر و ادکلن، صرافی،  فروش موبایل و لوازم جانبی)–نوبت دوم

لذا از متقاضیان دعوت بعمل می آید از تاریخ 28/11/99 لغایت 05/12/99 در ساعات 8 الی 15 (به استثنای ایام تعطیل) به دبیرخانه هتل پارسیان آزادی، جهت اخذ فرم شرایط شرکت در مزایده به آدرس: تهران، بزرگراه شهید چمران، تقاطع بزرگراه یادگار امام (ره) مراجعه فرمایند. تلفن: 29115215 –29115022 تاریخ بازگشایی پاکات متقاضیان ساعت  9 صبح روز دوشنبه مورخ 11/12/99 می باشد.ضمناً متقاضیان محترم می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت های ذیل مراجعه فرمایند. www.pih.ir www.ptrco.ir www.azadihotel.com هزینه خرید اسناد به مبلغ 500,000 ریال می‌باشد.


آگهی مزایده عمومی نوبت اول و دوم هتل بین المللی پارسیان استقلال 

شرکت هتل بین المللی پارسیان استقلال تحت پوشش شرکت هتل‌های بین‌المللی پارسیان در نظر دارد نسبت به برگزاری مزایده به شرح جدول ذیل ،  برای اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط با مدل اجاره ماهیانه اقدام نماید.

  ردیف

شرح

1

مزایده عمومی نوبت دوم اجاره غرف شماره 8 –9- 18 –31 و 32   ( کاربری آزاد –ترجیحاً آژانس هواپیمایی- فروش عطر ، ساعت ، ملزومات ، صنایع دستی و ... )

2

مزایده عمومی نوبت اول اجاره غرف شماره 17-22-23 ( کاربری آزاد –ترجیحاً آتلیه عکاسی- امور اداری و دفتری  -  فروش عطر ، ساعت و ... )

 

3

مزایده نوبت اول تامین تجهیزات صوتی و تصویری در مراسمات هتل

4

مزایده نوبت اول فروش پسماندهای تر و خشک هتل

از متقاضیان دعوت بعمل می آید جهت اخذ فرم شرایط شرکت در مزایده از تاریخ 27/11/99 تا تاریخ 10/12/99  از ساعات 9 الی 14 (باستثنای ایام تعطیل) به امور مالی (واحد قراردادها) شرکت هتل بین المللی پارسیان استقلال به آدرس زیر مراجعه نمایند:  تهران تقاطع بزرگراه شهید چمران و خیابان ولیعصر(عج) –هتل پارسیان استقلال تلفن: 25-22660011   تاریخ بازگشایی پاکات متقاضیان ساعت 8 صبح روز سه شنبه مورخ 12/12/99 میباشد.ضمناً متقاضیان محترم می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت های ذیل مراجعه فرمایند. www.pih.ir www.ptrco.ir www.esteghlalhotel.ir هزینه خرید اسناد به مبلغ 1.000,000 ریال می‌باشد.


اصلاحیه آگهی و تمدید مهلت مزایده و مناقصه عمومی هتل بین المللی پارسیان استقلال 

 

پیرو آگهی های شماره 8151 مورخ 14/11/99 و 8156 مورخ 20/11/99 و 8149 مورخ 12/11/99  مندرج در رزونامه همشهری و شماره های  5869 مورخ 14/11/99  و 5874 مورخ 20/11/99 و 5867 مورخ 12/11/99 مندرج در روزنامه جام جم ، بدینوسیله آگهی های فوق الذکر به شرح جدول زیر اصلاح میگردد .

  ردیف

شرح

1

مزایده عمومی دو مرحله ای نوبت اول اجاره فضای لاله سرویس ( لابی هتل ) - برای مدت سه سال   

تاریخ بازگشایی پاکات الف وب به تاریخ 09/12/99 و تاریخ بازگشایی پاکات ج به تاریخ 17/12/99 تغییر کرده است .

2

مناقصه عمومی دو مرحله ای تامین نیروی انسانی -  برای مدت یکسال

تاریخ بازگشایی پاکات الف وب به تاریخ 09/12/99 و تاریخ بازگشایی پاکات ج به تاریخ 17/12/99 تغییر کرده است .

3

مناقصه عمومی دو مرحله ای  تعمیر ، سرویس ، راه اندازی و تعویض تیوب های چیلر جذبی 400 تن ابارا 

تاریخ بازگشایی پاکات الف وب به تاریخ 09/12/99 و تاریخ بازگشایی پاکات ج به تاریخ 17/12/99 تغییر کرده است .

4

مزایده عمومی نوبت اول اجاره واحد تجاری شماره 24 و 25 –کاربر ی آزاد –ترجیحاً خدمات امور دفتری و اداری ، فروش ساعت ، عطر و ... –برای مدت سه سال

تاریخ بازگشایی پاکات به تاریخ 09/12/99 تغییر کرده است .

5

مزایده عمومی نوبت اول اجاره رستوران آبشار و چشمه نور –ترجیحاً طبخ و ارائه غذاهای محلی- برای مدت سه سال

تاریخ بازگشایی پاکات به تاریخ 09/12/99 تغییر کرده است .

6

مزایده عمومی نوبت اول اجاره تاکسی سرویس –برای مدت یک سال

تاریخ بازگشایی پاکات به تاریخ 09/12/99 تغییر کرده است .

7

مناقصه عمومی نوبت اول تامین سرویس ایاب و ذهاب کارکنان -  برای مدت یک سال

تاریخ بازگشایی پاکات به تاریخ 09/12/99 تغییر کرده است .

8

مزایده عمومی اجاره غرفه شماره 19 - برای مدت یک سال

تاریخ بازگشایی پاکات به تاریخ 09/12/99 تغییر کرده است .

9

مزایده عمومی نوبت دوم اجاره (واحد شماره 47–سوله انبار ساختمان غربی )  ، (واحد شماره 48 سوله انبار ساختمان شرقی ) ،  برای مدت سه سال با کاربری آزاد –ترجیحاً امور اداری ، انبار و ...

تاریخ بازگشایی پاکات به تاریخ 12/12/99 تغییر کرده است .

 

همچنین بدینوسیله به اطلاع متقاضیان محترم میرساند تاریخ جمع آوری پاکات مزایده و مناقصه به شرح جدول فوق تا ساعت 14 روز چهارشنبه مورخ 06/12/99 تمدید میگردد .از متقاضیان دعوت بعمل می آید جهت اخذ فرم شرایط شرکت در مزایده و مناقصه حداکثر تا تاریخ 06/12/99  از ساعات 9 الی 14 (باستثنای ایام تعطیل) به امور مالی (واحد قراردادها) شرکت هتل بین المللی پارسیان استقلال به آدرس زیر مراجعه نمایند: تهران تقاطع بزرگراه شهید چمران و خیابان ولیعصر(عج) –هتل پارسیان استقلال تلفن: 25-22660011  ضمناً متقاضیان محترم می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت های ذیل مراجعه فرمایند. www.pih.ir www.ptrco.ir www.esteghlalhotel.ir هزینه خرید اسناد به مبلغ 1.000,000 ریال می‌باشد


آگهی مزایده عمومی نوبت اول هتل پارسیان استقلال

شرکت هتل بین المللی پارسیان استقلال تحت پوشش شرکت هتل‌های بین‌المللی پارسیان در نظر دارد نسبت به برگزاری مزایده به شرح جدول ذیل ،  برای اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط با مدل اجاره ماهیانه اقدام نماید. 


از متقاضیان دعوت بعمل می آید جهت اخذ فرم شرایط شرکت در مزایده از تاریخ 99/11/20 تا تاریخ 99/11/29 از ساعات 9 الی 14 (باستثنای ایام تعطیل) به امور مالی (واحد قراردادها) شرکت هتل بین المللی پارسیان استقلال به آدرس زیر مراجعه نمایند: تهران تقاطع بزرگراه شهید چمران و خیابان ولیعصر(عج) –هتل پارسیان استقلال تلفن: 25-22660011 تاریخ بازگشایی پاکات متقاضیان ساعت 9 صبح روز یکشنبه مورخ 99/12/03 میباشد. ضمناً متقاضیان محترم می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت های ذیل مراجعه فرمایند. www.pih.ir www.ptrco.ir www.esteghlalhotel.ir هزینه خرید اسناد به مبلغ 1.000,000 ریال می‌باشد


آگهی مزایده و مناقصه عمومی (دو مرحله ای ) هتل پارسیان استقلال

شرکت هتل بین المللی پارسیان استقلال تحت پوشش شرکت هتل‌های بین‌المللی پارسیان در نظر دارد نسبت به برگزاری مزایده و مناقصه به شرح جدول ذیل ، برای اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط اقدام نماید.

از متقاضیان دعوت بعمل می آید جهت اخذ فرم شرایط شرکت در مزایده از تاریخ 99/11/14 تا تاریخ 99/12/02 از ساعات 9 الی 14 (باستثنای ایام تعطیل) به امور مالی (واحد قراردادها) شرکت هتل بین المللی پارسیان استقلال به آدرس زیر مراجعه نمایند: تهران تقاطع بزرگراه شهید چمران و خیابان ولیعصر(عج) –هتل پارسیان استقلال تلفن: 25-22660011 تاریخ بازگشایی پاکات ( الف و ب ) متقاضیان ساعت 9 صبح روز یکشنبه مورخ 99/12/03 میباشد و تاریخ بازگشایی پاکات ( ج ) متقاضیان ساعت 9 صبح روز شنبه مورخ 99/12/09 میباشد . ضمناً متقاضیان محترم می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت های ذیل مراجعه فرمایند. www.pih.ir www.ptrco.ir www.esteghlalhotel.ir هزینه خرید اسناد به مبلغ 1.000,000 ریال می‌باشد.


آگهی مزایده و مناقصه عمومی

شرکت هتل بین المللی پارسیان استقلال تحت پوشش شرکت هتل‌های بین‌المللی پارسیان در نظر دارد نسبت به برگزاری مزایده و مناقصه به شرح جدول ذیل ، برای اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط اقدام نماید.

از متقاضیان دعوت بعمل می آید جهت اخذ فرم شرایط شرکت در مزایده از تاریخ 99/11/14 تا تاریخ 99/11/28 از ساعات 9 الی 14 (باستثنای ایام تعطیل) به امور مالی (واحد قراردادها) شرکت هتل بین المللی پارسیان استقلال به آدرس زیر مراجعه نمایند: تهران تقاطع بزرگراه شهید چمران و خیابان ولیعصر(عج) –هتل پارسیان استقلال تلفن: 25-22660011 تاریخ بازگشایی پاکات متقاضیان ساعت 9 صبح روز چهار شنبه مورخ 99/11/29 میباشد. ضمناً متقاضیان محترم می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت های ذیل مراجعه فرمایند. www.pih.ir www.ptrco.ir www.esteghlalhotel.ir هزینه خرید اسناد به مبلغ 1.000,000 ریال می‌باشد.


شرکت هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان وابسته به شرکت هتل‌های بین‌المللی پارسیان در نظر دارد نسبت به اجاره موارد مشروحه ذیل به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط برای مدت یکسال شمسی اقدام نماید.

از متقاضیان دعوت بعمل می‌آید جهت اخذ فرم شرایط شرکت در مزایده از تاریخ 99/11/13 تا تاریخ 99/11/27 در ساعات اداری 9 الی 16 ( باستثنای پنجشنبه و ایام تعطیل) به آدرس زیر مراجعه فرمایند: آدرس هتل : اصفهان -سی و سه پل –بلوار ملت – هتل بین المللی پارسیان کوثراصفهان- امور اداری تلفن 3-35045832-031 تاریخ بازگشایی پاکات متقاضیان 10صبح روز چهارشنبه مورخ29 /99/11 می باشد. ضمناً متقاضیان محترم می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت‌ www.pih.ir و www.hotelkowsar.com مراجعه فرمایند


آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای هتل پارسیان استقلال

شرکت هتل بین المللی پارسیان استقلال تحت پوشش شرکت هتل‌های بین‌المللی پارسیان در نظر دارد نسبت به برگزاری مناقصه به شرح جدول ذیل ، به اشخاص حقوقی واجد شرایط اقدام نماید .

از متقاضیان دعوت بعمل می آید جهت اخذ فرم شرایط شرکت در مناقصه از تاریخ 99/11/12 تا تاریخ 99/11/28 از ساعات 9 الی 14 (باستثنای ایام تعطیل) به امور مالی (واحد قراردادها) شرکت هتل بین المللی پارسیان استقلال به آدرس زیر مراجعه نمایند: تهران تقاطع بزرگراه شهید چمران و خیابان ولیعصر(عج) –هتل پارسیان استقلال تلفن: 25-22660011 تاریخ بازگشایی پاکات ( الف و ب ) متقاضیان ساعت 9 صبح روز چهار شنبه مورخ 99/11/29 و تاریخ بازگشایی پاکات (ج ) متقاضیان ساعت ساعت 9 صبح روز یکشنبه مورخ 99/12/03 میباشد . ضمناً متقاضیان محترم می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت های ذیل مراجعه فرمایند. www.pih.ir www.ptrco.ir www.esteghlalhotel.ir هزینه خرید اسناد به مبلغ 1.000,000 ریال می‌باشد.


آگهی مزایده عمومی شرکت هتل پارسیان صفائیه

شرکت هتل پارسیان صفائیه در نظر دارد نسبت به فروش املاک ، چاه آب و اجاره ی تعدادی از غرف خود اقدام نماید خواهشمند است متقاضیان جهت اخذ فرم شرکت در اجاره غرف تا تاریخ 1399/11/14 و فروش املاک تا تاریخ 1399/11/15 از ساعت 9 الی 14 به آدرس زیر مراجعه فرمایند یزد خیابان تیمسار فلاحی ، هتل پارسیان صفائیه ؛ امور مالی


آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای – نوبت دوم هتل پارسیان استقلال

شرکت هتل بین المللی پارسیان استقلال تحت پوشش شرکت هتل‌های بین‌المللی پارسیان در نظر دارد نسبت به برگزاری مناقصه به شرح جدول ذیل ، به اشخاص حقوقی واجد شرایط برای مدت یک سال شمسی اقدام نماید.

از متقاضیان دعوت بعمل می آید جهت اخذ فرم شرایط شرکت در مناقصه از تاریخ 99/10/22 تا تاریخ 99/11/04 در ساعات 9 الی 14 (باستثنای ایام تعطیل) به امور مالی (واحد قراردادها) شرکت هتل بین المللی پارسیان استقلال به آدرس زیر مراجعه نمایند: تهران تقاطع بزرگراه شهید چمران و خیابان ولیعصر(عج) –هتل پارسیان استقلال تلفن: 25-22660011 تاریخ بازگشایی پاکات متقاضیان (پاکات الف و ب ) ساعت 9 صبح روز سه شنبه مورخ 99/11/07 و تاریخ بازگشایی ( پاکات ج ) ساعت 9 صبح روز یکشنبه مورخ 99/11/12 می باشد. ضمناً متقاضیان محترم می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت های ذیل مراجعه فرمایند. www.pih.ir www.ptrco.ir www.esteghlalhotel.ir هزینه خرید اسناد به مبلغ 1.000,000 ریال می‌باشد.


آگهی مزایده عمومی نوبت دوم و مذاکره احتمالی هتل پارسیان سوئیت اصفهان

هتل پارسیان سوئیت اصفهان وابسته به شرکت هتل‌های بین‌المللی پارسیان در نظر دارد نسبت به اجاره موارد مشروحه ذیل به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط برای مدت یکسال شمسی اقدام نماید.

از متقاضیان دعوت بعمل می‌آید جهت اخذ فرم شرایط شرکت در مزایده از تاریخ 99/10/13 تا تاریخ 99/10/21 در ساعات 9 الی 12 ( باستثنای ایام تعطیل) به آدرس زیر مراجعه فرمایند: آدرس اصفهان: ابتدای بلوار آیینه خانه، مقابل سی و سه پل ، هتل پارسیان سوئیت امور مالی/اداری هتل پارسیان سوئیت تلفن 5-36674311-031 آدرس تهران: بزرگراه یادگار امام ، خروجی چمران جنوب، ضلع جنوبی هتل پارسیان اوین ، شرکت پیشرو سیاحت، دفتر کمیسیون معاملات شرکت هتلهای پارسیان- تلفن: 22344395-021 تاریخ بازگشایی پاکات متقاضیان اجاره کافه تریا سی و سه پل صبح روز دوشنبه ساعت 8:30 مورخ 29 /99/10 می باشد. ضمناً متقاضیان محترم می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت‌ www.pih.ir و www.ptrco.ir و www.parsiansuitehotel.comمراجعه فرمایند. هزینه دریافت اسناد مبلغ500،000 ریال می باشد.


آگهی مزایده عمومی نوبت دوم مجموعه پارسیان جماران

مجموعه پارسیان جماران وابسته به شرکت هتل‌های بین‌المللی پارسیان در نظر دارد نسبت به اجاره موارد مشروحه ذیل به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط برای مدت سه سال شمسی با مدل اجاره ماهیانه اقدام نماید.

از متقاضیان دعوت بعمل می‌آید جهت اخذ فرم شرایط شرکت در مزایده از تاریخ 99/10/09 تا تاریخ 99/10/17 از ساعت 9 الی 12 ( باستثنای ایام تعطیل) به آدرس زیر مراجعه فرمایند: آدرس

تهران: بزرگراه یادگار امام (ره) ، خروجی چمران جنوب، ضلع جنوبی هتل پارسیان اوین ، شرکت پیشرو سیاحت، دفتر کمیسیون معاملات شرکت هتلهای پارسیان- تلفن: 22344395-021 تاریخ

بازگشایی پاکات متقاضیان 8:30 صبح روز شنبه مورخ 99/10/20 می باشد. ضمناً متقاضیان محترم می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت‌ www.pih.ir و ww.ptrco.ir مراجعه فرمایند. هزینه دریافت اسناد 2.000.000 ریال


آگهی مزایده عمومی نوبت اول و دوم هتل پارسیان انقلاب

هتل پارسیان انقلاب وابسته به شرکت هتل‌های بین‌المللی پارسیان در نظر دارد نسبت به اجاره موارد مشروحه ذیل به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط برای مدت سه سال شمسی اقدام نماید.


شرکت هتل بین المللی پارسیان استقلال تحت پوشش شرکت هتل‌های بین‌المللی پارسیان در نظر دارد نسبت به برگزاری مزایده به شرح جدول ذیل ،  برای اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط با مدل اجاره ماهیانه اقدام نماید. 

 

 

از متقاضیان دعوت بعمل می آید جهت اخذ فرم شرایط شرکت در مزایده از تاریخ 99/11/20 تا تاریخ 99/11/29 از ساعات 9 الی 14 (باستثنای ایام تعطیل) به امور مالی (واحد قراردادها) شرکت هتل بین المللی پارسیان استقلال به آدرس زیر مراجعه نمایند: تهران تقاطع بزرگراه شهید چمران و خیابان ولیعصر(عج) –هتل پارسیان استقلال تلفن: 25-22660011 تاریخ بازگشایی پاکات متقاضیان ساعت 9 صبح روز یکشنبه مورخ 99/12/03 میباشد. ضمناً متقاضیان محترم می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت های ذیل مراجعه فرمایند. www.pih.ir www.ptrco.ir www.esteghlalhotel.ir هزینه خرید اسناد به مبلغ 1.000,000 ریال می‌باشد

آگهی مزایده و مناقصه عمومی (دو مرحله ای ) هتل پارسیان استقلال

شرکت هتل بین المللی پارسیان استقلال تحت پوشش شرکت هتل‌های بین‌المللی پارسیان در نظر دارد نسبت به برگزاری مزایده و مناقصه به شرح جدول ذیل ، برای اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط اقدام نماید.

از متقاضیان دعوت بعمل می آید جهت اخذ فرم شرایط شرکت در مزایده از تاریخ 99/11/14 تا تاریخ 99/12/02 از ساعات 9 الی 14 (باستثنای ایام تعطیل) به امور مالی (واحد قراردادها) شرکت هتل بین المللی پارسیان استقلال به آدرس زیر مراجعه نمایند: تهران تقاطع بزرگراه شهید چمران و خیابان ولیعصر(عج) –هتل پارسیان استقلال تلفن: 25-22660011 تاریخ بازگشایی پاکات ( الف و ب ) متقاضیان ساعت 9 صبح روز یکشنبه مورخ 99/12/03 میباشد و تاریخ بازگشایی پاکات ( ج ) متقاضیان ساعت 9 صبح روز شنبه مورخ 99/12/09 میباشد . ضمناً متقاضیان محترم می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت های ذیل مراجعه فرمایند. www.pih.ir www.ptrco.ir www.esteghlalhotel.ir هزینه خرید اسناد به مبلغ 1.000,000 ریال می‌باشد.

آگهی مزایده و مناقصه عمومی

شرکت هتل بین المللی پارسیان استقلال تحت پوشش شرکت هتل‌های بین‌المللی پارسیان در نظر دارد نسبت به برگزاری مزایده و مناقصه به شرح جدول ذیل ، برای اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط اقدام نماید.

از متقاضیان دعوت بعمل می آید جهت اخذ فرم شرایط شرکت در مزایده از تاریخ 99/11/14 تا تاریخ 99/11/28 از ساعات 9 الی 14 (باستثنای ایام تعطیل) به امور مالی (واحد قراردادها) شرکت هتل بین المللی پارسیان استقلال به آدرس زیر مراجعه نمایند: تهران تقاطع بزرگراه شهید چمران و خیابان ولیعصر(عج) –هتل پارسیان استقلال تلفن: 25-22660011 تاریخ بازگشایی پاکات متقاضیان ساعت 9 صبح روز چهار شنبه مورخ 99/11/29 میباشد. ضمناً متقاضیان محترم می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت های ذیل مراجعه فرمایند. www.pih.ir www.ptrco.ir www.esteghlalhotel.ir هزینه خرید اسناد به مبلغ 1.000,000 ریال می‌باشد.

آگهی مزایده هتل پارسیان کوثراصفهان

شرکت هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان وابسته به شرکت هتل‌های بین‌المللی پارسیان در نظر دارد نسبت به اجاره موارد مشروحه ذیل به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط برای مدت یکسال شمسی اقدام نماید.

از متقاضیان دعوت بعمل می‌آید جهت اخذ فرم شرایط شرکت در مزایده از تاریخ 99/11/13 تا تاریخ 99/11/27 در ساعات اداری 9 الی 16 ( باستثنای پنجشنبه و ایام تعطیل) به آدرس زیر مراجعه فرمایند: آدرس هتل : اصفهان -سی و سه پل –بلوار ملت – هتل بین المللی پارسیان کوثراصفهان- امور اداری تلفن 3-35045832-031 تاریخ بازگشایی پاکات متقاضیان 10صبح روز چهارشنبه مورخ29 /99/11 می باشد. ضمناً متقاضیان محترم می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت‌ www.pih.ir و www.hotelkowsar.com مراجعه فرمایند

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای هتل پارسیان استقلال

شرکت هتل بین المللی پارسیان استقلال تحت پوشش شرکت هتل‌های بین‌المللی پارسیان در نظر دارد نسبت به برگزاری مناقصه به شرح جدول ذیل ، به اشخاص حقوقی واجد شرایط اقدام نماید .

از متقاضیان دعوت بعمل می آید جهت اخذ فرم شرایط شرکت در مناقصه از تاریخ 99/11/12 تا تاریخ 99/11/28 از ساعات 9 الی 14 (باستثنای ایام تعطیل) به امور مالی (واحد قراردادها) شرکت هتل بین المللی پارسیان استقلال به آدرس زیر مراجعه نمایند: تهران تقاطع بزرگراه شهید چمران و خیابان ولیعصر(عج) –هتل پارسیان استقلال تلفن: 25-22660011 تاریخ بازگشایی پاکات ( الف و ب ) متقاضیان ساعت 9 صبح روز چهار شنبه مورخ 99/11/29 و تاریخ بازگشایی پاکات (ج ) متقاضیان ساعت ساعت 9 صبح روز یکشنبه مورخ 99/12/03 میباشد . ضمناً متقاضیان محترم می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت های ذیل مراجعه فرمایند. www.pih.ir www.ptrco.ir www.esteghlalhotel.ir هزینه خرید اسناد به مبلغ 1.000,000 ریال می‌باشد.

آگهی مزایده عمومی شرکت هتل پارسیان صفائیه

شرکت هتل پارسیان صفائیه در نظر دارد نسبت به فروش املاک ، چاه آب و اجاره ی تعدادی از غرف خود اقدام نماید خواهشمند است متقاضیان جهت اخذ فرم شرکت در اجاره غرف تا تاریخ 1399/11/14 و فروش املاک تا تاریخ 1399/11/15 از ساعت 9 الی 14 به آدرس زیر مراجعه فرمایند یزد خیابان تیمسار فلاحی ، هتل پارسیان صفائیه ؛ امور مالی

 

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای – نوبت دوم هتل پارسیان استقلال

شرکت هتل بین المللی پارسیان استقلال تحت پوشش شرکت هتل‌های بین‌المللی پارسیان در نظر دارد نسبت به برگزاری مناقصه به شرح جدول ذیل ، به اشخاص حقوقی واجد شرایط برای مدت یک سال شمسی اقدام نماید.

از متقاضیان دعوت بعمل می آید جهت اخذ فرم شرایط شرکت در مناقصه از تاریخ 99/10/22 تا تاریخ 99/11/04 در ساعات 9 الی 14 (باستثنای ایام تعطیل) به امور مالی (واحد قراردادها) شرکت هتل بین المللی پارسیان استقلال به آدرس زیر مراجعه نمایند: تهران تقاطع بزرگراه شهید چمران و خیابان ولیعصر(عج) –هتل پارسیان استقلال تلفن: 25-22660011 تاریخ بازگشایی پاکات متقاضیان (پاکات الف و ب ) ساعت 9 صبح روز سه شنبه مورخ 99/11/07 و تاریخ بازگشایی ( پاکات ج ) ساعت 9 صبح روز یکشنبه مورخ 99/11/12 می باشد. ضمناً متقاضیان محترم می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت های ذیل مراجعه فرمایند. www.pih.ir www.ptrco.ir www.esteghlalhotel.ir هزینه خرید اسناد به مبلغ 1.000,000 ریال می‌باشد.

آگهی مزایده عمومی نوبت دوم و مذاکره احتمالی هتل پارسیان سوئیت اصفهان

هتل پارسیان سوئیت اصفهان وابسته به شرکت هتل‌های بین‌المللی پارسیان در نظر دارد نسبت به اجاره موارد مشروحه ذیل به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط برای مدت یکسال شمسی اقدام نماید.

از متقاضیان دعوت بعمل می‌آید جهت اخذ فرم شرایط شرکت در مزایده از تاریخ 99/10/13 تا تاریخ 99/10/21 در ساعات 9 الی 12 ( باستثنای ایام تعطیل) به آدرس زیر مراجعه فرمایند: آدرس اصفهان: ابتدای بلوار آیینه خانه، مقابل سی و سه پل ، هتل پارسیان سوئیت امور مالی/اداری هتل پارسیان سوئیت تلفن 5-36674311-031 آدرس تهران: بزرگراه یادگار امام ، خروجی چمران جنوب، ضلع جنوبی هتل پارسیان اوین ، شرکت پیشرو سیاحت، دفتر کمیسیون معاملات شرکت هتلهای پارسیان- تلفن: 22344395-021 تاریخ بازگشایی پاکات متقاضیان اجاره کافه تریا سی و سه پل صبح روز دوشنبه ساعت 8:30 مورخ 29 /99/10 می باشد. ضمناً متقاضیان محترم می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت‌ www.pih.ir و www.ptrco.ir و www.parsiansuitehotel.comمراجعه فرمایند. هزینه دریافت اسناد مبلغ500،000 ریال می باشد.

آگهی مزایده عمومی نوبت دوم مجموعه پارسیان جماران

مجموعه پارسیان جماران وابسته به شرکت هتل‌های بین‌المللی پارسیان در نظر دارد نسبت به اجاره موارد مشروحه ذیل به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط برای مدت سه سال شمسی با مدل اجاره ماهیانه اقدام نماید.

از متقاضیان دعوت بعمل می‌آید جهت اخذ فرم شرایط شرکت در مزایده از تاریخ 99/10/09 تا تاریخ 99/10/17 از ساعت 9 الی 12 ( باستثنای ایام تعطیل) به آدرس زیر مراجعه فرمایند: آدرس

تهران: بزرگراه یادگار امام (ره) ، خروجی چمران جنوب، ضلع جنوبی هتل پارسیان اوین ، شرکت پیشرو سیاحت، دفتر کمیسیون معاملات شرکت هتلهای پارسیان- تلفن: 22344395-021 تاریخ

بازگشایی پاکات متقاضیان 8:30 صبح روز شنبه مورخ 99/10/20 می باشد. ضمناً متقاضیان محترم می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت‌ www.pih.ir و ww.ptrco.ir مراجعه فرمایند. هزینه دریافت اسناد 2.000.000 ریال

آگهی مزایده عمومی نوبت اول و دوم هتل پارسیان انقلاب

هتل پارسیان انقلاب وابسته به شرکت هتل‌های بین‌المللی پارسیان در نظر دارد نسبت به اجاره موارد مشروحه ذیل به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط برای مدت سه سال شمسی اقدام نماید.آگهی مزایده عمومی نوبت اول هتل پارسیان استقلال

شرکت هتل بین المللی پارسیان استقلال تحت پوشش شرکت هتل‌های بین‌المللی پارسیان در نظر دارد نسبت به برگزاری مزایده به شرح جدول ذیل ،  برای اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط با مدل اجاره ماهیانه اقدام نماید. 

 

 

از متقاضیان دعوت بعمل می آید جهت اخذ فرم شرایط شرکت در مزایده از تاریخ 99/11/20 تا تاریخ 99/11/29 از ساعات 9 الی 14 (باستثنای ایام تعطیل) به امور مالی (واحد قراردادها) شرکت هتل بین المللی پارسیان استقلال به آدرس زیر مراجعه نمایند: تهران تقاطع بزرگراه شهید چمران و خیابان ولیعصر(عج) –هتل پارسیان استقلال تلفن: 25-22660011 تاریخ بازگشایی پاکات متقاضیان ساعت 9 صبح روز یکشنبه مورخ 99/12/03 میباشد. ضمناً متقاضیان محترم می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت های ذیل مراجعه فرمایند. www.pih.ir www.ptrco.ir www.esteghlalhotel.ir هزینه خرید اسناد به مبلغ 1.000,000 ریال می‌باشد


آگهی مزایده و مناقصه عمومی (دو مرحله ای ) هتل پارسیان استقلال

شرکت هتل بین المللی پارسیان استقلال تحت پوشش شرکت هتل‌های بین‌المللی پارسیان در نظر دارد نسبت به برگزاری مزایده و مناقصه به شرح جدول ذیل ، برای اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط اقدام نماید.

از متقاضیان دعوت بعمل می آید جهت اخذ فرم شرایط شرکت در مزایده از تاریخ 99/11/14 تا تاریخ 99/12/02 از ساعات 9 الی 14 (باستثنای ایام تعطیل) به امور مالی (واحد قراردادها) شرکت هتل بین المللی پارسیان استقلال به آدرس زیر مراجعه نمایند: تهران تقاطع بزرگراه شهید چمران و خیابان ولیعصر(عج) –هتل پارسیان استقلال تلفن: 25-22660011 تاریخ بازگشایی پاکات ( الف و ب ) متقاضیان ساعت 9 صبح روز یکشنبه مورخ 99/12/03 میباشد و تاریخ بازگشایی پاکات ( ج ) متقاضیان ساعت 9 صبح روز شنبه مورخ 99/12/09 میباشد . ضمناً متقاضیان محترم می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت های ذیل مراجعه فرمایند. www.pih.ir www.ptrco.ir www.esteghlalhotel.ir هزینه خرید اسناد به مبلغ 1.000,000 ریال می‌باشد.


آگهی مزایده و مناقصه عمومی

شرکت هتل بین المللی پارسیان استقلال تحت پوشش شرکت هتل‌های بین‌المللی پارسیان در نظر دارد نسبت به برگزاری مزایده و مناقصه به شرح جدول ذیل ، برای اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط اقدام نماید.

از متقاضیان دعوت بعمل می آید جهت اخذ فرم شرایط شرکت در مزایده از تاریخ 99/11/14 تا تاریخ 99/11/28 از ساعات 9 الی 14 (باستثنای ایام تعطیل) به امور مالی (واحد قراردادها) شرکت هتل بین المللی پارسیان استقلال به آدرس زیر مراجعه نمایند: تهران تقاطع بزرگراه شهید چمران و خیابان ولیعصر(عج) –هتل پارسیان استقلال تلفن: 25-22660011 تاریخ بازگشایی پاکات متقاضیان ساعت 9 صبح روز چهار شنبه مورخ 99/11/29 میباشد. ضمناً متقاضیان محترم می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت های ذیل مراجعه فرمایند. www.pih.ir www.ptrco.ir www.esteghlalhotel.ir هزینه خرید اسناد به مبلغ 1.000,000 ریال می‌باشد.


آگهی مزایده هتل پارسیان کوثراصفهان

شرکت هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان وابسته به شرکت هتل‌های بین‌المللی پارسیان در نظر دارد نسبت به اجاره موارد مشروحه ذیل به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط برای مدت یکسال شمسی اقدام نماید.

از متقاضیان دعوت بعمل می‌آید جهت اخذ فرم شرایط شرکت در مزایده از تاریخ 99/11/13 تا تاریخ 99/11/27 در ساعات اداری 9 الی 16 ( باستثنای پنجشنبه و ایام تعطیل) به آدرس زیر مراجعه فرمایند: آدرس هتل : اصفهان -سی و سه پل –بلوار ملت – هتل بین المللی پارسیان کوثراصفهان- امور اداری تلفن 3-35045832-031 تاریخ بازگشایی پاکات متقاضیان 10صبح روز چهارشنبه مورخ29 /99/11 می باشد. ضمناً متقاضیان محترم می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت‌ www.pih.ir و www.hotelkowsar.com مراجعه فرمایند


آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای هتل پارسیان استقلال

شرکت هتل بین المللی پارسیان استقلال تحت پوشش شرکت هتل‌های بین‌المللی پارسیان در نظر دارد نسبت به برگزاری مناقصه به شرح جدول ذیل ، به اشخاص حقوقی واجد شرایط اقدام نماید .

از متقاضیان دعوت بعمل می آید جهت اخذ فرم شرایط شرکت در مناقصه از تاریخ 99/11/12 تا تاریخ 99/11/28 از ساعات 9 الی 14 (باستثنای ایام تعطیل) به امور مالی (واحد قراردادها) شرکت هتل بین المللی پارسیان استقلال به آدرس زیر مراجعه نمایند: تهران تقاطع بزرگراه شهید چمران و خیابان ولیعصر(عج) –هتل پارسیان استقلال تلفن: 25-22660011 تاریخ بازگشایی پاکات ( الف و ب ) متقاضیان ساعت 9 صبح روز چهار شنبه مورخ 99/11/29 و تاریخ بازگشایی پاکات (ج ) متقاضیان ساعت ساعت 9 صبح روز یکشنبه مورخ 99/12/03 میباشد . ضمناً متقاضیان محترم می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت های ذیل مراجعه فرمایند. www.pih.ir www.ptrco.ir www.esteghlalhotel.ir هزینه خرید اسناد به مبلغ 1.000,000 ریال می‌باشد.


آگهی مزایده عمومی شرکت هتل پارسیان صفائیه

شرکت هتل پارسیان صفائیه در نظر دارد نسبت به فروش املاک ، چاه آب و اجاره ی تعدادی از غرف خود اقدام نماید خواهشمند است متقاضیان جهت اخذ فرم شرکت در اجاره غرف تا تاریخ 1399/11/14 و فروش املاک تا تاریخ 1399/11/15 از ساعت 9 الی 14 به آدرس زیر مراجعه فرمایند یزد خیابان تیمسار فلاحی ، هتل پارسیان صفائیه ؛ امور مالی

 


آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای – نوبت دوم هتل پارسیان استقلال

شرکت هتل بین المللی پارسیان استقلال تحت پوشش شرکت هتل‌های بین‌المللی پارسیان در نظر دارد نسبت به برگزاری مناقصه به شرح جدول ذیل ، به اشخاص حقوقی واجد شرایط برای مدت یک سال شمسی اقدام نماید.

از متقاضیان دعوت بعمل می آید جهت اخذ فرم شرایط شرکت در مناقصه از تاریخ 99/10/22 تا تاریخ 99/11/04 در ساعات 9 الی 14 (باستثنای ایام تعطیل) به امور مالی (واحد قراردادها) شرکت هتل بین المللی پارسیان استقلال به آدرس زیر مراجعه نمایند: تهران تقاطع بزرگراه شهید چمران و خیابان ولیعصر(عج) –هتل پارسیان استقلال تلفن: 25-22660011 تاریخ بازگشایی پاکات متقاضیان (پاکات الف و ب ) ساعت 9 صبح روز سه شنبه مورخ 99/11/07 و تاریخ بازگشایی ( پاکات ج ) ساعت 9 صبح روز یکشنبه مورخ 99/11/12 می باشد. ضمناً متقاضیان محترم می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت های ذیل مراجعه فرمایند. www.pih.ir www.ptrco.ir www.esteghlalhotel.ir هزینه خرید اسناد به مبلغ 1.000,000 ریال می‌باشد.


آگهی مزایده عمومی نوبت دوم و مذاکره احتمالی هتل پارسیان سوئیت اصفهان

هتل پارسیان سوئیت اصفهان وابسته به شرکت هتل‌های بین‌المللی پارسیان در نظر دارد نسبت به اجاره موارد مشروحه ذیل به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط برای مدت یکسال شمسی اقدام نماید.

از متقاضیان دعوت بعمل می‌آید جهت اخذ فرم شرایط شرکت در مزایده از تاریخ 99/10/13 تا تاریخ 99/10/21 در ساعات 9 الی 12 ( باستثنای ایام تعطیل) به آدرس زیر مراجعه فرمایند: آدرس اصفهان: ابتدای بلوار آیینه خانه، مقابل سی و سه پل ، هتل پارسیان سوئیت امور مالی/اداری هتل پارسیان سوئیت تلفن 5-36674311-031 آدرس تهران: بزرگراه یادگار امام ، خروجی چمران جنوب، ضلع جنوبی هتل پارسیان اوین ، شرکت پیشرو سیاحت، دفتر کمیسیون معاملات شرکت هتلهای پارسیان- تلفن: 22344395-021 تاریخ بازگشایی پاکات متقاضیان اجاره کافه تریا سی و سه پل صبح روز دوشنبه ساعت 8:30 مورخ 29 /99/10 می باشد. ضمناً متقاضیان محترم می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت‌ www.pih.ir و www.ptrco.ir و www.parsiansuitehotel.comمراجعه فرمایند. هزینه دریافت اسناد مبلغ500،000 ریال می باشد.


آگهی مزایده عمومی نوبت دوم مجموعه پارسیان جماران

مجموعه پارسیان جماران وابسته به شرکت هتل‌های بین‌المللی پارسیان در نظر دارد نسبت به اجاره موارد مشروحه ذیل به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط برای مدت سه سال شمسی با مدل اجاره ماهیانه اقدام نماید.

از متقاضیان دعوت بعمل می‌آید جهت اخذ فرم شرایط شرکت در مزایده از تاریخ 99/10/09 تا تاریخ 99/10/17 از ساعت 9 الی 12 ( باستثنای ایام تعطیل) به آدرس زیر مراجعه فرمایند: آدرس

تهران: بزرگراه یادگار امام (ره) ، خروجی چمران جنوب، ضلع جنوبی هتل پارسیان اوین ، شرکت پیشرو سیاحت، دفتر کمیسیون معاملات شرکت هتلهای پارسیان- تلفن: 22344395-021 تاریخ

بازگشایی پاکات متقاضیان 8:30 صبح روز شنبه مورخ 99/10/20 می باشد. ضمناً متقاضیان محترم می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت‌ www.pih.ir و ww.ptrco.ir مراجعه فرمایند. هزینه دریافت اسناد 2.000.000 ریال


آگهی مزایده عمومی نوبت اول و دوم هتل پارسیان انقلاب

هتل پارسیان انقلاب وابسته به شرکت هتل‌های بین‌المللی پارسیان در نظر دارد نسبت به اجاره موارد مشروحه ذیل به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط برای مدت سه سال شمسی اقدام نماید.