گروه هتل های پارسیان

"جشنواره محیط کار شاد"

فراخوان ایده برای شاد سازی محیط کار

زمان: 25 اسفند لغایت 25 فروردین

محل اخذ ایده روابط عمومی هتل