گروه هتل های پارسیان

عضوت شما در باشگاه مشتریان تجاری افتخار ماست
این باشگاه با هدف تکریم هرچه بیشتر مشتریان سازمانی، مفتخر است در راستای افزایش تعاملات و همکاری‌های فی‌مابین، خدمات مورد نظر آن سازمان محترم را در قالب طرح‌های متنوع ارائه نماید.

درباره باشگاه:

با عضویت در باشگاه مشتریان تجاری هتل‌های پارسیان در هر بار استفاده از خدمات هتل‌های تابعه امتیازاتی به تناسب مبالغ صورتحساب‌های پرداختی در پروفایل آن شرکت ذخیره می گردد، این امتیازات در قالب امکان بهره‌مندی رایگان از خدمات هتل های پارسیان قابل استفاده خواهد بود، این خدمات برای تمامی اعضا باشگاه مشتریان تجاری به اشکال زیر و به انتخاب آن شرکت قابل اختصاص است:

1. بهره‌مندی از هر یک از خدمات زنجیره‌ی هتل‌های پارسیان در استفاده‌های آتی
2. انتقال امتیازات به کارت شخصی مدیر عامل، اعضا هیئت مدیره و سایر افراد به صلاحدید آن شرکت محترم
3. انتقال امتیازات به کارت شخصی کارکنان آن شرکت در قالب طرح‌های رفاهی

درباره کارت:

کلیه امتیازات متناسب با مبالغ هر صورتحساب شرکت که در یکی از هتل‌های پارسیان صادر می‌گردد، در یک کارت مادر (Master) ذخیره می‌گردد، این کارت با نام آن شرکت صادر می‌گردد. پانل الکترونیکی مدیریت امتیازات متصل به کارت مذکور در اختیار مدیر یا نماینده معرفی شده از سوی ایشان قرار داده خواهد شد.  در این پانل امکان بررسی موجودی امتیازات، نحوه اختصاص امتیاز هر صورتحساب و همچنین اختصاص امتیاز به هر یک حالت‌های سه گانه فوق وجود دارد.

امتیازات:

امتیاز اخذ شده، در تمامی هتل‌های پارسیان قابل استفاده می‌باشد. این امتیازات مشمول تمام صورتحساب‌های خدمات اقامتی، پذیرایی و بسته‌های سفر است و بر اساس شرایط در ایام کم‌کار هتل‌های پارسیان تا دو برابر دارای اعتبار خواهد بود.