گروه هتل های پارسیان  چاپ        ارسال به دوست

هتل پارسیان آزادی به استانداردهای کیفی هفت گانه ایزو دست یافت

هتل پارسیان آزادی پس از پشت سر گذاشتن و گذراندن ممیزی های لازم توانست به استانداردهای سیستم مدیریت یکپارچه در قالب استانداردهای زیر دست یابد: گواهی‌نامه سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001: 2015، گواهی‌نامه سیستم مدیریت محیط زیست ISO 14001:2015، گواهی‌نامه سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ISO 45001:2018، گواهی‌نامه سیستم مدیریت پایش و اندازه‌گیری رضایت مشتری ISO 10004:2018، گواهی‌نامه مدیریت رسیدگی به شکایت مشتری 10002:2018، گواهی‌نامه سیستم مدیریت کیفیت در آموزش ISO 10015:2019، سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست HSE-MS گفتنی است استاندارد ایزو 9001 را استاندارد سیستم مدیریت کیفیت می نامند، بدین معنی که این استاندارد به دنبال ایجاد سیستمی است که کیفیت را در سراسر هتل مدیریت کند.همانطور که می دانید، معنای مدیریت را برنامه ریزی، کنترل، هدایت و نظارت می دانند و در ایزو 9001 قرار است این اقدام ها با رویکرد کیفیت انجام شود.از مواردی که در ایزو 9001 بسیار حائز اهمیت است، تفکر سیستمی و رویکرد فرآیند است. این استاندارد هتل را در قالب یک سیستم می بیند و با نگاه فرآیندگرا به آن سعی می کند، ارتباط مطلوبی را بین واحدها ایجاد کند تا علاوه بر بهبود ارتباطات و کیفیت این ارتباطات، بتوان خدمات بهتری به میهمان ارائه کرد.همچنین استاندارد ایزو 9001 با ایجاد الزاماتی در مستندسازی هتل، سعی در ایجاد نظم می کند. لازم است هتل فرآیندها و اقداماتی که بر رضایت مشتری و ارائه خدمات باکیفیت تاثیر می گذارد را مکتوب کند و برای آن روش های مشخصی تدوین نماید تا بتواند همواره خدماتی با کیفیت استاندارد و همیشگی ارائه کند. همچنین استاندارد ایزو 45001 نیز استانداردی است که مطابق سری جدید استانداردهای سیستم مدیریت سازمان ایزو تدوین شده است و شامل 10 بند است که به خوبی می تواند با دو استاندارد محبوب دیگر یعنی ISO 9001:2015 و ISO 14001:2015 همپوشانی داشته و بصورت یکپارچه در سازمان ها پیاده سازی و اجرا شود. این استاندارد قرار است به سازمان ها کمک کند تا بهتر بتوانند سیستم ایمنی و بهداشت شغلی را پیاده سازی و اجرا نمایند و از همین طریق میزان آسیب ها و حوادث شغلی کاسته شود. این استاندارد با عنوان استاندارد بین المللی ایمنی و بهداشت شغلی معرفی می شود.این ایزو شامل الزامات و قوانینی است که به سازمان ها کمک کند، محیط کاری ایمن تری داشته باشند و بتوانند با این اصول میزان ریسک های ناشی از کار را کاهش دهند.


١٠:١٣ - سه شنبه ١٤ مرداد ١٣٩٩    /    شماره : ٤٥٧٢    /    تعداد نمایش : ٢٨