گروه هتل های پارسیان  چاپ        ارسال به دوست

پرداخت بخشی ازخسارت آتش سوزی هتل پارسیان رامسر

باحضورمدیرعامل شرکت بیمه سینا بخشی ازخسارت آتش سوزی هتل پارسیان رامسرپرداخت گردید

باحضورمدیرعامل بیمه سینا بخشی ازخسارت آتش سوزی هتل پارسیان رامسر به شرکت هتلها پرداخت گردید. باحضوردکترجعفری مدیرعامل بیمه سینادرشرکت هتلها ودیداربامدیرعامل شرکت هتل‌های پارسیان بخشی ازخسارت آتش سوزی هتل پارسیان رامسرپرداخت گردیددراین دیدارآقای جعفری گزارشی ازفعالیتهای شرکت بیمه سینادرحوزهای مختلف درایام کروناوتحریمها ارائه کردندوبه نقش صنعت بیمه درشکوفایی اقتصادکشورتأکیدکردنددرادامه آقای مهندس میرامینی مدیرعامل شرکت ازتلاشهای بیمه سیناتشکرکردندواظهارامیدواری نمودندهرچه سریعتربتوانندپروژه بازسازی بخشی از قسمتهای تخریب شده هتل پارسیان رامسررا آغازکننددرپایان چک علی الحساب 28 میلیاردریالی خسارت آتش سوزی هتل پارسیان رامسرتحویل شرکت هتلها گردید


١٧:٢٢ - شنبه ١١ مرداد ١٣٩٩    /    شماره : ٤٥٦٤    /    تعداد نمایش : ٤٩