گروه هتل های پارسیان  چاپ        ارسال به دوست

تودیع ومعارفه مدیرعامل جدیدهتل پارسیان کوثرتهران

مراسم تودیع ومعارفه آقای محمودی مدیرعامل جدیدهتل پارسیان کوثرتهران برگزارشد

مراسم تودیع ومعارفه آقای دکترعلیرضامحمودی مدیرعامل جدیدهتل پارسیان کوثرتهران وتقدیراززحمات آقای سیدمحمودجدا سرپرست سابق هتل باحضورمدیرعامل شرکت هتلهاآقای مهندس میرامینی ومدیران ستادی شرکت هتلهاوتعدادی ازمدیران هتلهای شهرتهران وپرسنل هتل پارسیان کوثربرگزارگردید. دراین مراسم آقای جدابه نقش هتل پارسیان کوثردرایام کرونا اشاره کردواززحمات پرسنل هتل تقدروتشکرنمودندهمچنین آقای محمودی به ارائه برنامه های خودجهت ارتقاء کیفیت خدمات درهتل پارسیان کوثرپرداختنددرپایان آقای مهندس میرامینی ضمن تقدیراززجمات آقای جدادرمدت سرپرستی ایشان درهتل برای آقای محمودی آرزوی توفیق نمودندوگزارشی ازاقدامات انجام شده درشرکت هتلها ارائه نمودند. آقای علیرضامحمودی دارای مدرک دکتری برنامه ریزی گردشگری میباشندودرسوابق ایشان مدیرتوسعه شرکت هتلها،مدیرکل هتل سوئیت اصفهان ،مدیرعامل شرکت آموزش،مدیرعامل شرکت خدمات مسافرتی پرسپولیس،عضوهیات مدیره هتل آزادی تهران وسرپرست مجموعه جماران دیده میشود.


١٠:٣٦ - دوشنبه ٢٣ تير ١٣٩٩    /    شماره : ٤٥٢٨    /    تعداد نمایش : ٦٨