گروه هتل های پارسیان

سامانه اطلاع رسانی و پاسخگویی (2720)

مرکز تماس سامانه هتل های پارسیان به منظور پاسخگویی و رسیدگی به پیشنهادات و شکایات میهمانان در سال 1390 راه اندازی گردید.

سامانه اطلاع رسانی و پاسخگویی(2720) شرکت هتل های پارسیان به منظور پاسخگویی به میهمانان هتل های پارسیان در سال 1390راه اندازی گردید. این سامانه با هدف رسیدگی به پیشنهادات و شکایات میهمانان هتل های پارسیان بصورت 24 ساعته در طول شبانه روز پاسخگوی نظرات و انتقادات میهمانان است.

مرکز تماس 2720 به منظور پاسخگویی به میهمانان شرکت هتل های بین المللی پارسیان راه اندازی گردیده است.