گروه هتل های پارسیان

آگهی مزایده عمومی (نوبت اول)

هتل پارسیان خزر وابسته به شرکت هتل‌های بین‌المللی پارسیان در نظر دارد نسبت به اجاره واگذاری و بهره برداری از مجموعه آلاچیق جنگلی هتل پارسیان خزر به آدرس چالوس روبه روی شهرک توریستی نمک‌آبرود از طریق مزایده عمومی به شرکت‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط اقدام نماید از متقاضیان دعوت بعمل می‌آید از تاریخ انتشار این آگهی حداکثر ظرف مدت 7 روز کاری در ساعات اداری شنبه تا چهارشنبه 9 الی 14 (به‌جز پنجشنبه‌ها) به دفتر کمیسیون معاملات شرکت جهت اخذ فرم شرایط شرکت در مزایده به آدرس زیر مراجعه فرمایند: تهران ، بزرگراه شهید چمران ، تقاطع بزرگ ‌راه یادگار امام ( ره ) ، ضلع جنوبی هتل پارسیان اوین شرکت پیشرو سیاحت ، طبقه دوم دفتر کمیسیون معاملات تاریخ بازگشایی پاکت‌های متقاضیان 8:30 صبح روز یکشنبه 9/4/98 می باشد. هزینه اسناد مبلغ 500,000 ریال می‌باشد. .


آگهی مزایده عمومی

شرکت هتل های بین المللی پارسیان(نوبت دوم)

شرکت هتل‌های بین‌المللی پارسيان در نظر دارد نسبت به فروش دو دستگاه خودروی سواری پژو پارس و سمند مدل 1388 و 1391 از طریق مزایده عمومی به شرکت‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط اقدام نماید از متقاضیان دعوت بعمل می‌آید از تاریخ انتشار این آگهی حداکثر ظرف مدت 7 روز کاری در ساعات اداری شنبه تا چهارشنبه 9 الی 14 (به جز پنجشنبه‌ها) به دفتر کمسیون معاملات شرکت جهت اخذ فرم شرایط شرکت در مزایده به آدرس زیر مراجعه فرمایند: تهران ، بزرگراه شهید چمران ، تقاطع بزرگ ‌راه یادگار امام ( ره ) ، ضلع جنوبی هتل پارسیان اوین شرکت پیشرو سیاحت ، طبقه دوم دفتر کمیسیون معاملات تاریخ بازگشایی پاکت‌های متقاضیان 8:30 صبح روز یکشنبه 2/4/98 است. هزینه اسناد مبلغ 500,000 ریال می‌باشد.

documents
مستندات

فراخوان مزایده عمومي هتل پارسيان انقلاب (نوبت دوم)

هتل پارسيان انقلاب تحت پوشش شرکت هتل های پارسیان در نظر دارد تاکسی سرویس هتل را برای مدت یکسال از طريق مزایده عمومي واگذار نمايد. لذا متقاضيان مي توانند از تاريخ 04/03/1398 به دبیرخانه هتل در ساعات اداری مراجعه نمایند. حداکثر مهلت ارایه پیشنهادات تا پایان وقت اداري (ساعت 15) روز شنبه مورخ 18/03/1398 به دبيرخانه هتل تحويل نمايند. زمان بازگشایي پاكات روز یکشنبه مورخ 19/03/1398 در محل دفتر کمیسیون معاملات شرکت هتل های پارسیان می باشد. تلفن : 5-88937251 – داخلي 515

documents
مستندات

آگهی مزایده عمومی

شرکت هتل های بین المللی پارسیان

نوبت اول

شرکت هتل های بین المللی پارسیان در نظر دارد نسبت به فروش دو دستگاه خودروی سواری پژو پارس و سمند مدل 1388 و 1391 از طریق مزایده عمومی به شرکت ها و اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط اقدام نماید. از متقاضیان دعوت بعمل می اید از تاریخ انتشار این آگهی حداکثر ظرف مدت 7 روز کاری در ساعات اداری ( شنبه الی چهارشنبه 7 الی 14 بجز پنجشنبه ها) به دفتر کمیسیون معاملات شرکت جهت اخذ فرم شرایط شرکت در مزاید به آدرس زیر مراجعه فرمایند: تهران، بزرگراه شهید چمران، تقاطع بزرگراه یادگار امام (ره) ، ضلع جنوبی هتل پارسیان اوین، شرکت پیشرو سیاحت طبقه دوم دفتر کمیسیون معاملات

documents
مستندات

آگهی مزایده

شرکت صفائیه یزد (سهامی خاص) در نظر دارد از طریق مزایده عمومی نسبت به فروش تجهیزات و تاسیسات کارخانه یخ سازی و اجاره محل غرفه های خود به شماره های غرفه شماره 1: غرفه آزاد و غرفه شماره 4:صنایع دستی،غرفه شماره 5 : صنایع دستی و غرفه شماره 6:صنایع دستی غرفه شماره 17:غرفه آرایشگاه غرفه شماره 18: غرفه آزاد غرفه شماره 23: غرفه آزاد و غرفه شماره 24:دفتر وکالت و غرفه شماره 26: کافی شاپ محوطه هتل جدید خود را به صورت اجاره واگذار نماید. از متقاضیان محترم دعوت به عمل می آید از تاریخ انتشار این آگهی تا پایان وقت اداری روز دوشنبه 30/2/1398 با مراجعه به محل هتل به نشانی : یزد صفاییه خیابان تیمسار فلاحی هتل صفاییه (امور مالی) نسبت به رویت محل و دریافت فرم شرایط شرکت در مزایده اقدام نمایید. بازگشایی پاکات پیشنهادی راس ساعت 10 صبح روز چهارشنبه 1/3/1398 طبق برنامه زمانبندی شده در محل دفتر مدیر عامل شرکت انجام میگردد ضمنا آگهی انتشار یافته از طریق سایت های ذیل قابل رویت می باشد.بدیهی است به پیشنهادات واصله پس از موعد مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد.

documents
مستندات

آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم

شرکت صفائیه یزد(هتل پارسیان صفائیه) در نظر دارد نسبت به تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود در بخشهای خدمات (آشپزخانه-رستوران-خانه داری) از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای به شرکتهای واجد شرایط تامین نیرو اقدام نماید لذا از کلیه اشخاص حقوقی واجد شرایط که دارای تاییدیه صلاحت از اداره کار در کد فعالیت مربوطه همچنین گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاری می باشد دعوت به عمل می آید. از تاریخ انتشار آگهی لغایت آخر وقت اداری روز شنبه مورخ 28/2/1398 به واحد امور اداری شرکت صفائیه یزد واقع در هتل پارسیان صفائیه مراجعه و ضمن دریافت اسناد مناقصه نسبت به تکمیل و ارائه اسناد به واحد امور اداری شرکت صفائیه تحویل نمایند. آخرین مهلت تحویل پاکت ها ساعت 14 روز دوشنبه مورخ 30/2/98 می باشد. تاریخ بازگشایی پاکات ساعت 11 صبح روز چهارشنبه مورخ 1/3/98 می باشد،بدیهی است به پیشنهادات واصله پس از موعد مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد.

documents
مستندات

آگهی فراخوان عمومی یک مرحله ای

آگهی فراخوان عمومی یک مرحله ای شرکت صفائیه یزد (هتل پارسیان صفائیه) در نظر دارد برای جذب سرمایه گذار جهت انجام پروژه های ساخت و بهره برداری از مجموعه ورزشی تفریحی خود براساس شرایط و طرح قرارداد از طریق برگذاری فراخوان عمومی یک مرحله ای اقدام نماید. از متقاضیان محترم دعوت به عمل می آید از تاریخ انتشار این آگهی تا پایان وقت اداری روز دوشنبه 30/2/1398 با مراجعه به محل هتل به نشانی : یزد،صفائیه،خیابان تیمسار فلاحی،هتل صفائیه (امور مالی ) نسبت به رویت محل و دریافت فرم شرایط شرکت در مزایده اقدام نمایید. بازگشایی پاکات پیشنهادی راس ساعت 10 صبح روز چهارشنبه 1/3/1398 طبق برنامه زمانبندی شده در محل دفتر مدیرعامل شرکت انجام می گردد. بدیهی است به پیشنهادات واصله پس از موعد مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد.

documents
مستندات

آگهی فراخوان عمومی

آگهی فراخوان عمومی شرکت هتل های بین المللی پارسیان به استناد مصوبه هیئت مدیره به شماره 5-98 مورخ 09/02/1398 در نظر دارد بخشی از خدمات اقامتی هتل های تابعه خود را در قالب بلوک های اتاق گارانتی ثابت از طریق فراخوان عمومی واگذار نماید.به منظور کسب اطلاعات بیشتر به فایل پیوست مراجعه فرمایید.

documents
مستندات

فراخوان مزایده عمومي هتل پارسيان انقلاب (نوبت دوم)

هتل پارسیان انقلاب تحت پوشش شرکت هتل های پارسیان در نظر دارد تاكسي سرويس هتل را برای مدت و فعالیت تعیین شده از طریق مزایده عمومی و نگهداری تصفیه فاضلاب هتل را برای مدت و فعالیت تعیین شده از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید لذا متقاضیان میتوانند ظرف مدت 10 روز از تاریخ درج آگهی به دبیرخانه هتل در ساعات اداری جهت دریافت فرم شرایط برگزاری مزایده ومناقصه مراجعه نموده و پاکت پیشنهادی را حداکثر تا ساعت 10 صبح روز شنبه 28/02/1398 به دبیرخانه هتل تحویل نمایند. ضمناَ تاریخ بازگشائی پاکات روز یکشنبه مورخه 29/02/1398 خواهد بود آدرس هتل : خیابان طالقانی-بین ولیعصر و حافظ-پلاک 341 تلفن : 5 - 88937251

documents
مستندات

فراخوان مزایده عمومي هتل پارسيان انقلاب (نوبت اول)

هتل پارسيان انقلاب تحت پوشش شرکت هتل های پارسیان در نظر دارد سالن شریفات و تاکسی سرویس هتل را برای مدت یکسال از طريق مزایده عمومي واگذار نمايد. لذا متقاضيان مي توانند از تاريخ 09/02/1398 به دبیرخانه هتل در ساعات اداری مراجعه نمایند. حداکثر مهلت ارایه پیشنهادات تا پایان وقت اداري (ساعت 15) روز شنبه مورخ 14/02/1398 به دبيرخانه هتل تحويل نمايند. زمان بازگشایي پاكات روز یکشنبه مورخ 15/02/1398 ساعت 10 صبح در محل هتل به آدرس: خيابان طالقاني – بين وليعصر و حافظ – پلاك 341 می باشد. تلفن : 5-88937251 – داخلي 515

documents
مستندات

فراخوان مناقصه عمومي هتل پارسيان انقلاب (نوبت اول)

هتل پارسيان انقلاب تحت پوشش شرکت هتل هاي پارسيان در نظر دارد نگهداري تصفيه فاضلاب هتل را براي مدت يکسال از طريق مناقصه عمومي واگذار نمايد. لذا متقاضيان مي توانند از تاريخ 09/02/1398 به دبيرخانه هتل در ساعات اداري مراجعه نمايند. حداکثر مهلت ارايه پيشنهادات تا پايان وقت اداري (ساعت 15) روز شنبه مورخ 14/02/1398 به دبيرخانه هتل تحويل نمايند. زمان بازگشايي پاكات روز يکشنبه مورخ 15/02/1398 ساعت 11 صبح در محل هتل به آدرس: خيابان طالقاني – بين وليعصر و حافظ – پلاك 341 مي باشد. تلفن : 5-88937251 – داخلي 515

documents
مستندات

فراخوان مزایده در هتل پارسیان صفاییه یزد

شرکت صفائیه یزد (سهامی خاص) در نظر دارد از طریق مزایده عمومی نسبت به اجاره غرف به شماره های 1 غرفه آزاد و غرفه شماره 2 صنایع دستی ، غرفه شماره 10 مجموعه ورزشی آرکو و غرفه شماره 16 عکاسی روبن و غرفه شماره 18 غرفه آزاد و غرفه شماره 23 غرفه آزاد و غرفه شماره 26 کافی شاپ محوطه هتل جدید و فروشگاه نانوایی و تزئینات خودرو واقع در میدان ابوذر خود را به صورت اجاره واگذار نماید. از متقاضیان محترم دعوت به عمل می آید از تاریخ انتشار آگهی تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه 22/12/1397 با مراجعه به محل هتل از ساعت 9 صبح الی 16 هر روز جهت بازدید به نشانی یزد ،صفائیه ،خیابان تیمسار فلاحی ،هتل صفائیه (امور مالی) نسبت به رویت محل و دریافت فرم شرایط شرکت در مزایده اقدام نماید. بازگشایی پاکت پیشنهادی راس ساعت 10 صبح روز شنبه 25/12/1397 طبق برنامه زمانبندی شده در محل دفتر مدیر عامل شرکت انجام می گردد.بدیهی است به پیشنهادات واصله پس از موعد مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد. تلفن تماس : 15-38260211-035

documents
مستندات

فراخوان جذب سرمایه­ گذار در هتل پارسیان شهرکرد

شرکت هتل های بین المللی پارسیان در نظر دارد نسبت به شناسایی و انتخاب سرمایه گذار برای احداث مجموعه ورزشی واقع در زمینی به مساحت ۳۶۰۰ مترمربع در ضلع جنوبی هتل پارسیان شهرکرد اقدام نماید. متقاضیان می توانند پیشنهادات خود را شامل مشخصات سرمایه گذار، گردش حساب بانکی برای احراز توانمندی مالی، وندور لیست و برآورد حجم سرمایه گذاری، پیش نویس قرارداد (مطابق اسناد فراخوان) به انضمام ضمانت نامه و یا چک تضمین بانکی به ارزش ۵% مبلغ سرمایه گذاری پیشنهادی در وجه حساب سپرده ۱۳۳۳۲۳۳۲۱۱ و شماره شبا IR۶۷۰۱۲۰۰۲۰۰۰۰۰۰۱۳۳۳۲۳۳۲۱۱ نزد بانک ملت شعبه شریعتی شهرکرد بنام هتل پارسیان شهرکرد حداکثر تا تاریخ 97/11/23 به آدرس تهران، بزرگراه رسالت، قبل از آفریقا، بنیاد مستضعفان، ساختمان شماره ۱، طبقه ۴، شرکت هتل های بین المللی پارسیان، مدیریت توسعه و سرمایه گذاری تحویل نمایند. جهت کسب اطلاعات بیشتر و برای هماهنگی بازدید از محل با شماره ۰۹۱۳۳۸۴۶۲۳۰ تماس حاصل فرمایید.

ضمن اینکه برای دریافت اسناد فراخوان به آدرس اینترتی www.pih.ir و یا به آدرس شهرکرد، انتهای بلوار فارابی شمالی، جنب سازمان میراث فرهنگی استان، هتل پارسیان شهرکرد، دفتر مدیریت مراجعه گردد.

documents
مستندات

فراخوان جذب سرمایه­ گذار در هتل پارسیان یاسوج

شرکت هتل های بین المللی پارسیان در نظر دارد نسبت به شناسایی و انتخاب سرمایه گذار برای احیای رستوران سنتی روباز هتل پارسیان یاسوج (با ممنوعیت ارائه قلیان) اقدام نماید. متقاضیان می توانند پیشنهادات خود را شامل مشخصات سرمایه گذار، طرح معماری پیشنهادی برای چهارفصله بودن رستوران، وندور لیست و برآورد حجم سرمایه گذاری، پیشنهاد دوره مشارکت و اجاره پیشنهادی در دوره مشارکت، به انضمام ضمانتنامه و یا چک تضمین بانکی به ارزش ۵% مبلغ سرمایه گذاری پیشنهادی در وجه حساب سپرده پس انداز ۱۲۵۷۲۲۸۵۶۷ و شماره شبا IR۵۱۰۱۲۰۰۲۰۰۰۰۰۰۱۲۵۷۲۲۸۵۶۷ نزد بانک ملت شعبه مرکزی یاسوج کد ۹/۳۶۲۶ به نام هتل پارسیان آزادی یاسوج حداکثر تا تاریخ ۱۵/۱۱/۹۷ به آدرس تهران، بزرگراه رسالت، قبل از آفریقا، بنیاد مستضعفان، ساختمان شماره ۱، طبقه ۴، شرکت هتل های بین المللی پارسیان، مدیریت توسعه و سرمایه گذاری تحویل نمایند. جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره ۸۸۶۷۰۶۰۵-021 و برای هماهنگی بازدید با شماره ۰۹۱۷۱۴۱۷۳۷۲ تماس حاصل فرمایید.

documents
مستندات

فراخوان کارواش هتل پارسیان آبادان

شرکت هتل­های بین ­المللی پارسیان در نظر دارد نسبت به شناسایی و انتخاب سرمایه­ گذار برای راه اندازی کارواش ماشین­های سواری در ضلع غربی هتل پارسیان آبادان اقدام نماید. متقاضیان می­توانند پیشنهادات خود را شامل مشخصات سرمایه­ گذار، وندور لیست و برآورد حجم سرمایه­ گذاری، گردش بانکی برای احراز توانمندی مالی، مبلغ اجاره پیشنهادی (مطابق اسناد مشارکت)، به انضمام ضمانتنامه و یا چک تضمین بانکی به ارزش ۵% مبلغ سرمایه ­گذاری پیشنهادی (در وجه حساب سپرده پس­انداز ۱۰/۴۵۰۵۷۸۸/۱۰ و شماره شبا IR۸۹۰۷۰۰۰۰۱۰۰۰۱۲۴۵۰۵۷۸۸۰۱۰ نزدبانک قرض ­الحسنه رسالت شعبه امیری آبادان کد ۴۸۹ به نام هتل پارسیان آبادان) حداکثر تا تاریخ ۱۵/۱۱/۹۷ به آدرس تهران، بزرگراه رسالت، قبل از آفریقا، بنیاد مستضعفان، ساختمان شماره ۱، طبقه ۴، شرکت هتل­های بین المللی پارسیان، مدیریت توسعه و سرمایه­ گذاری تحویل نمایند. جهت کسب اطلاعات بیشتر و برای هماهنگی بازدید از محل با شماره ۵۳۲۶۰۰۶۰-۰۶۱ تماس حاصل فرمایید.

ضمن اینکه برای دریافت اسناد فراخوان به آدرس اینترتی www.pih.ir و یا به آدرس آبادان، منطقه بریم، دفتر مدیریت مراجعه نمایند.

documents
مستندات

فراخوان دعوت به مناقصه هتل پارسیان صفائیه یزد

هتل پارسیان صفائیه یزد تحت پوشش شرکت هتلهای بین المللی پارسیان در نظر دارد نسبت به شناسایی و انتخاب پیمانکار با تجربه برای تهیه مصالح و اجرای پروژه سازه نگهبان مجموعه ورزشی هتل اقدام نماید. لذا از شرکتهای پیمانکاری واجد شرایط و دارای سابقه انجام پروژه های مشابه در خصوص اجرای سازه های بتنی دعوت به عمل می آید تا نسبت به خرید اسناد شرکت در مناقصه از تاریخ درج آگهی تا پایان وقت اداری روز شنبه ۶ بهمن ۹۷ به امور مالی شرکت هتل پارسیان صفائیه مراجعه نماید.
آدرس: یزد،میدان ابوذر،خیابان تیمسار فلاحی ،میدان امام حسن مجتبی-هتل پارسیان صفائیه دفتر امور مالی تلفن :۰۳۵-۳۸۲۶۰۲۱۱-۱۵
هزینه دریافت اسناد مناقصه : ۱۰۰۰۰۰۰ ریال


فراخوان جذب سرمایه­ گذار هتل پارسیان رامسر

شرکت هتل­های بین­ المللی پارسیان در نظر دارد نسبت به شناسایی و انتخاب سرمایه­ گذار برای بازسازی مجموعه آب­گرم هتل پارسیان رامسر اقدام نماید. متقاضیان می­توانند پیشنهادات خود را شامل مشخصات سرمایه ­گذار، گردش حساب بانکی سرمایه ­گذار برای احراز توانمندی مالی، طرح معماری بازسازی، وندور لیست و برآورد حجم سرمایه­ گذاری، پیشنهاد دوره مشارکت و سهم هتل از فروش در دوره مشارکت، به انضمام ضمانتنامه و یا چک تضمین بانکی به ارزش ۵% مبلغ سرمایه­ گذاری پیشنهادی(در وجه حساب سپرده پس انداز ۱۴۲۷۸۲۵۷۹۵ و شماره شبا IR۱۷۰۱۲۰۰۲۰۰۰۰۰۰۱۴۲۷۸۲۵۷۹۵ نزدبانک ملت شعبه بازار رامسر کد ۸/۵۷۷۷ به نام هتل پارسیان رامسر) حداکثر تا تاریخ ۳۰/۱۱/۹۷ به آدرس تهران، بزرگراه رسالت، قبل از آفریقا، بنیاد مستضعفان، ساختمان شماره ۱، طبقه ۴، شرکت هتل­های بین­ المللی پارسیان، مدیریت توسعه و سرمایه­ گذاری تحویل نمایند. جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره ۸۸۶۷۰۶۰۵(۰۲۱) و برای هماهنگی بازدید با شماره تماس ۵۵۲۲۳۵۹۳(۰۱۱) تماس حاصل فرمایید.