گروه هتل های پارسیان

آگهي مزايده و مناقصه هتل پارسیان سوئیت

هتل پارسیان سوئیت اصفهان وابسته به شرکت هتل‌های بین‌المللی پارسیان در نظر دارد نسبت به واگذاری غرفه کافی شاپ هتل به آدرس: اصفهان بلوار آئینه خانه روبروی سی و سه پل -تلفن: 36673872-031 از طریق مزایده به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط اقدام نماید. از متقاضیان دعوت بعمل می‌آید از تاریخ انتشار این آگهی تا تاریخ 1398/07/28 در ساعات اداری 9 الی 14 به دفتر کمیسیون معاملات شرکت هتل های پارسیان جهت اخذ فرم شرایط در مزایده و مناقصه به آدرس زیر مراجعه فرمایند: تهران ، بزرگراه شهید چمران ، تقاطع بزرگراه یادگار امام (ره) ، ضلع جنوبی هتل پارسیان اوین ، شرکت پیشرو سیاحت ، طبقه دوم دفتر کمیسیون معاملات و یا ( به آدرس اصفهان بلوار آئینه خانه روبروی سی و سه پل) تاریخ بازگشایی پاکت‌های متقاضیان 9 صبح روز سه‌شنبه 1398/7/30 می‌باشد. ضمناً متقاضیان محترم می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت‌های ذیل مراجعه فرمایند. www.pih.ir www.ptrco.ir www.mfnews.ir هزینه اسناد مبلغ 500.000 ریال می باشد. .

documents
مستندات

آگهي مزايده و مناقصه هتل پارسيان رامسر

هتل پارسيان رامسر وابسته به شرکت هتلهاي بين المللي پارسيان در نظر دارد نسبت به واگذاري موارد به شرح جدول ذيل به آدرس : رامسر –خيابان سخت سر(شهيد رجايي)-صندوق پستي 4691719795 تلفن: 5-55223592-011 از طريق مزايده و مناقصه به اشخاص حقيقي و حقوقي واجد شرايط اقدام نمايد.

رديفموضوع تشريفاتنوع تشريفاتمرحلهتاريخ بازگشايي پاکات
1غرف لابي (غرفه 1 الي 10 و غرفه کافي شاپ)مزايدهنوبت دوم و مذاکره احتمالي 1398/07/13
2ضایعات و آهن آلات اسقاطیمزایدهنوبت دوم و مذاکره احتمالی1398/07/14
3متل ساحلی پارسیان خزرمزایدهنوبت اول1398/07/14
4رستوران توسکاسرا مزایدهنوبت اول1398/07/14
5سرویس ایاب و ذهاب کارکنانمناقصهنوبت دوم و مذاکره احتمالی1398/07/14
از متقاضيان دعوت بعمل مي آيد از تاريخ 31/06/1398 حداکثر ظرف مدت 10 روز کاري در ساعات اداري به دفتر کميسيون معاملات شرکت جهت اخذ فرم شرايط در مزايده و مناقصه به آدرس زير مراجعه فرمايند: تهران ، بزرگراه شهيد چمران ، تقاطع بزرگراه يادگار امام (ره) ، ضلع جنوبي هتل پارسيان اوين ، شرکت پيشرو سياحت ، طبقه دوم دفتر کميسيون معاملات و يا( به آدرس هتل پارسيان رامسر) تاريخ بازگشايي پاکت هاي متقاضيان از ساعت 9 صبح روزهاي شنبه و يکشنبه مورخ 13/07/1398 و 14/07/1398 مي باشد. ضمناً متقاضيان محترم مي توانند جهت کسب اطلاعات بيشتر به سايت شرکت هتل هاي بين المللي پارسيان مراجعه فرمايند. www.pih.ir هزينه اسناد مبلغ 500.000 ريال مي باشد.

documents
مستندات

آگهي مزايده عمومي (نوبت اول ) هتل پارسيان همدان

هتل پارسیان کرمانشاه وابسته به شرکت هتل‌های بین‌المللی پارسیان در نظر دارد نسبت به واگذاری رستوران سنتی (واقع در نیم طبقه هتل) به مدت یک سال به آدرس: کرمانشاه جنب پل ولایت هتل پارسیان کد پستی 6715713113 تلفن: 60-34219151-083 از طریق مزایده به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط اقدام نماید. از متقاضیان دعوت بعمل می‌آید از تاریخ انتشار این آگهی 1398/06/25 تا تاریخ 1398/07/04 در ساعات اداری 9 الی 14 به دفتر کمیسیون معاملات شرکت هتل های پارسیان جهت اخذ فرم شرایط مزایده به آدرس زیر مراجعه فرمایند: تهران ، بزرگراه شهید چمران ، تقاطع بزرگراه یادگار امام (ره) ، ضلع جنوبی هتل پارسیان اوین ، شرکت پیشرو سیاحت ، طبقه دوم دفتر کمیسیون معاملات و یا ( به آدرس کرمانشاه جنب پل ولایت هتل پارسیان کرمانشاه) تاریخ بازگشایی پاکت‌های متقاضیان 9 صبح روز شنبه 1398/07/06 می‌باشد. ضمناً متقاضیان محترم می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت‌های ذیل مراجعه فرمایند. www.pih.ir www.ptrco.ir www.mfnews.ir هزینه اسناد مبلغ 500.000 ریال می باشد.

documents
مستندات

آگهي مزايده عمومي (نوبت دوم) هتل پارسيان انقلاب

آگهی مزایده عمومی (نوبت دوم) هتل پارسیان انقلاب وابسته به شرکت هتل‌های بین‌المللی پارسیان در نظر دارد نسبت به اجاره فروشگاه شماره 9 (آرایشگاه مردانه) از طریق مزایده عمومی به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط اقدام نماید لذا از متقاضیان دعوت بعمل می‌آید از تاریخ انتشار این آگهی 16/06/98 تا تاریخ 26/06/98 در ساعات اداری 9 الی 14 به دفتر کمیسیون معاملات شرکت هتل های بین المللی پارسیان جهت اخذ فرم شرایط شرکت در مزایده مراجعه فرمایند. تاریخ بازگشایی پاکت‌های متقاضیان 10 صبح روز یکشنبه 31/06/98 ضمناً متقاضیان محترم می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس سایت های ذیل مراجعه فرمایند. www.ptrco.ir www.mfnews.ir www.pih.ir آدرس: بزرگراه شهید چمران، تقاطع بزرگ ‌راه یادگار امام ( ره )، ضلع جنوبی هتل پارسیان اوین شرکت پیشرو سیاحت، طبقه دوم تلفن: 22344395 هزینه اسناد مبلغ 500,000 ریال می‌باشد.

documents
مستندات

آگهي مزايده عمومي (نوبت دوم) هتل پارسيان همدان

آگهی مزایده عمومی (نوبت دوم) هتل پارسیان همدان وابسته به شرکت هتلهای بین المللی پارسیان در نظر دارد نسبت به اجاره غرفه و کافی شاپ هتل پارسیان همدان به آدرس :همدان –میدان قائم –بلوار ارم از طریق مزایده به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط اقدام نماید. از متقاضیان دعوت بعمل می آید از تاریخ 11/06/98 حداکثر ظرف مدت 7 روز کاری در ساعات اداری شنبه تا چهارشنبه 9 الی 14 ( به جزء پنجشنبه ها ) به دفتر کمیسیون معاملات شرکت جهت اخذ فرم شرایط در مزایده به آدرس زیر مراجعه فرمایند: تهران ، بزرگراه شهید چمران ، تقاطع بزرگ راه امام (ره) ، ضلع جنوبی هتل پارسیان اوین ، شرکت پیشرو سیاحت ، طبقه دوم دفتر کمیسیون معاملات یا همدان : میدان قائم بلوار ارم هتل پارسیان همدان تاریخ بازگشایی پاکت های متقاضیان 9 صبح روز چهار شنبه 27/6/98 میباشد. ضمناً متقاضیان محترم می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت های ذیل مراجعه فرمایند. www.pih.ir www.ptrco.ir www.mfnews.ir هزینه اسناد مبلغ 500.000 ریال می باشد.

documents
مستندات

آگهی مزایده نوبت اول شرکت هتل بین‌المللی پارسیان کوثر اصفهان ( سهامی عام )

شرکت هتل بین‌المللی پارسیان کوثر اصفهان (سهامی عام) در نظر دارد کافی‌شاپ (لابی لانژ ساختمان فیروزه) و غرفه شماره (1) با کاربری آزاد (ترجیحاً غرفه گز ،فرش ،صرافی ،گل‌فروشی )را از طریق مزایده برای مدت یکسال اجاره دهد. همچنین در نظر دارد نسبت به فروش ضایعات و اموال اسقاطی از طریق مزایده اقدام نماید. متقاضیان می‌توانند برای بازدید و دریافت برگ شرایط مزایده به امور اداری هتل پارسیان کوثر اصفهان مراجعه نمایند. مهلت تحویل برگ شرایط مزایده به امور اداری حداکثر تا ساعت 12 روز پنجشنبه مورخ 07/06/98 می‌باشد. تاریخ برگزاری مزایده روز یکشنبه مورخ 10/06/98 رأس ساعت 10 صبح می‌باشد. آدرس: اصفهان / خیابان ملت / مقابل سی‌وسه‌پل

documents
مستندات

آگهی مزایده عمومی (نوبت اول) هتل پارسیان همدان

هتل پارسیان همدان وابسته به شرکت هتلهای بین المللی پارسیان در نظر دارد نسبت به اجاره غرفه و کافی شاپ هتل پارسیان همدان به آدرس :همدان –میدان قائم –بلوار ارم از طریق مزایده به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط اقدام نماید. از متقاضیان دعوت بعمل می آید از تاریخ انتشار این آگهی حداکثر ظرف مدت 7 روز کاری در ساعات اداری شنبه تا چهارشنبه 9 الی 14 ( به جزء پنجشنبه ها )به دفتر کمیسیون معاملات شرکت جهت اخذ فرم شرایط در مزایده به آدرس زیر مراجعه فرمایند: تهران ، بزرگراه شهید چمران ، تقاطع بزرگ راه امام (ره) ، ضلع جنوبی هتل پارسیان اوین ، شرکت پیشرو سیاحت ، طبقه دوم دفتر کمیسیون معاملات یا همدان : میدان قائم بلوار هتل پارسیان همدان تاریخ بازگشایی پاکت های متقاضیان 10 صبح روز سه شنبه 5/6/98 میباشد. ضمناً متقاضیان محترم می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت شرکت هتل های بین المللی پارسیان مراجعه فرمایند. WWW.pih.ir هزینه اسناد مبلغ 500.000 ریال می باشد.

documents
مستندات

فراخوان آگهی مزایده عمومی هتل پارسيان انقلاب

شرکت هتل‌های بین‌المللی پارسیان - هتل پارسیان انقلاب در نظر دارد نسبت به اجاره فروشگاه شماره 9 (آرایشگاه مردانه) از طریق مزایده عمومی به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط اقدام نماید لذا از متقاضیان دعوت بعمل می‌آید از تاریخ انتشار این آگهی حداکثر ظرف مدت 7 روز کاری در ساعات اداری شنبه تا چهارشنبه 9 الی 14 (به‌ جز پنجشنبه‌ها) به دبیرخانه کمیسیون معاملات شرکت هتل های بین المللی پارسیان جهت اخذ فرم شرایط شرکت در مزایده مراجعه فرمایند. تاریخ بازگشایی پاکت‌های متقاضیان 9 صبح روز چهارشنبه 13/06/98 ضمناً متقاضیان محترم می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس سایت های ذیل مراجعه فرمایند. www.ptrco.ir www.mfnews.ir www.pih.ir آدرس: بزرگراه شهید چمران، تقاطع بزرگ ‌راه یادگار امام ( ره )، ضلع جنوبی هتل پارسیان اوین شرکت پیشرو سیاحت، طبقه دوم تلفن: 22344395 هزینه اسناد مبلغ 500,000 ریال می‌باشد.

documents
مستندات

آگهی مزایده عمومی نوبت دوم هتل پارسیان سوئیت اصفهان

هتل پارسیان سوئیت اصفهان وابسته به شرکت هتل‌های بین‌المللی پارسیان در نظر دارد نسبت به اجاره غرفه بستنی فروشی هتل پارسیان سوئیت به همراه سالن به آدرس اصفهان بلوار آئینه خانه روبروی سی و سه پل از طریق مزایده عمومی به شرکت‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط اقدام نماید از متقاضیان دعوت بعمل می‌آید از تاریخ انتشار این آگهی حداکثر ظرف مدت 7 روز کاری در ساعات اداری شنبه تا چهارشنبه 9 الی 14 (به‌جز پنجشنبه‌ها) به دفتر کمیسیون معاملات شرکت جهت اخذ فرم شرایط شرکت در مزایده به آدرس زیر مراجعه فرمایند: تهران - بزرگراه شهید چمران - تقاطع بزرگراه یادگار امام (ره) ضلع جنوبی هتل پارسیان اوین - شرکت پیشرو سیاحت - طبقه دوم - دفتر کمیسیون معاملات تاریخ بازگشایی پاکت‌های متقاضیان 10 صبح روز شنبه 02/06/98 میباشد . ضمناً متقاضیان محترم می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت شرکت هتل‌های بین‌المللی پارسیان مراجعه فرمایند. www.pih.ir

هزینه اسناد مبلغ 500,000 ریال می‌باشد.

documents
مستندات

آگهی مزایده عمومی هتل پارسیان صفائیه یزد

شرکت صفائیه یزد سهامی خاص در نظر دارد از طریق مزایده عمومی نسبت به اجاره محل غرفه به شماره های ترمه سالاری ، 4 صنایع دستی ، 5 صنایع دستی ، 6 صنایع دستی ، 9 ترمه رضایی ، 11 تاکسی سرویس ، 18 آزاد،19 صنایع دستی ،20 دفتر آژانس ، 25 کافی شاپ محوطه هتل جدید ، خود را به صورت اجاره واگذار نماید. از متقاضیان محترم دعوت به عمل می آید از تاریخ انتشار این آگهی تا پایان وقت اداری روز دوشنبه 4/6/98 با مراجعه به محل هتل به نشانی یزد،صفائیه ،خیابان تیمسار فلاحی ، هتل صفائیه (امور مالی ) نسبت به رویت محل و دریافت فرم شرایط شرکت در مزایده اقدام نمایند. بازگشایی پاکات پیشنهادی راس ساعت 10 صبح روز چهارشنبه 6/6/98 طبق برنامه زمانبندی شده در محل دفتر مدیرعامل شرکت انجام می گردد. ضمنا آگهی انتشار یافته از طریق سایت های ذیل قابل رویت می باشد. www.safaiyeh.pih.ir ; www.pih.ir ; www.ptrco.ir ; www.mfnews.ir ; بدیهی است به پیشنهادات واصله پس از موعد مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد.

documents
مستندات

آگهی مزایده عمومی هتل پارسیان آزادی (نوبت دوم)

شرکت هتل بین المللی پارسیان آزادی در نظر دارد انجام امور گل آرایی جشن ها و مراسمات خود را به مدت یکسال از طریق مزایده عمومی به شرکت ها و اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط واگذار نماید. لذا از متقاضیان دعوت بعمل می آید از تاریخ انتشار این آگهی حداکثر ظرف مدت 7 روز کاری در ساعات اداری به دبیرخانه شرکت (هتل) جهت اخذ فرم شرایط شرکت در مزایده به آدرس زیر مراجعه فرمایند. تهران، بزرگراه شهید چمران، تقاطع بزرگراه یادگار امام (ره) ضمناً متقاضیان محترم میتوانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت هتل پارسیان آزادی نیز مراجعه فرمایند.

documents
مستندات

آگهی مناقصه عمومی هتل پارسیان آزادی (نوبت اول)

شرکت هتل بین المللی پارسیان آزادی در نظر دارد موارد ذیل را به مدت یکسال از طریق مناقصه عمومی به شرکت ها و اشخاص حقوقی واجد شرایط واگذار نماید. از متقاضیان دعوت بعمل می آید از تاریخ انتشار این آگهی حداکثر ظرف مدت 10 روز کاری در ساعات اداری به دبیرخانه شرکت (هتل) جهت اخذ فرم شرایط شرکت در مناقصه به آدرس زیر مراجعه فرمایند. تهران، بزرگراه شهید چمران، تقاطع بزرگراه یادگار امام (ره) ضمناً متقاضیان محترم میتوانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت هتل بین المللی پارسیان آزادی نیز مراجعه فرمایند. 1- انجام امور خدماتی و نظافتی هتل 2- انجام امور پذیرایی و تشریفات هتل 3- تعمیر و نگهداري تجهیزات لاندری و آشپزخانه های هتل

documents
مستندات

آگهی مزایده عمومی هتل پارسیان سوئیت اصفهان (نوبت اول)

هتل پارسیان سوئیت اصفهان وابسته به شرکت هتل‌های بین‌المللی پارسیان در نظر دارد نسبت به اجاره غرفه بستنی فروشی هتل پارسیان سوئیت به همراه سالن به آدرس: اصفهان بلوار آئینه خانه روبروی سی و سه پل از طریق مزایده عمومی به شرکت‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط اقدام نماید . از متقاضیان دعوت بعمل می‌آید از تاریخ انتشار این آگهی حداکثر ظرف مدت 7 روز کاری در ساعات اداری شنبه تا چهارشنبه 9 الی 14 (به‌جز پنجشنبه‌ها) به دفتر کمیسیون معاملات شرکت جهت اخذ فرم شرایط شرکت در مزایده به آدرس زیر مراجعه فرمایند: تهران - بزرگراه شهید چمران - تقاطع بزرگراه یادگار امام (ره) ضلع جنوبی هتل پارسیان اوین - شرکت پیشرو سیاحت - طبقه دوم - دفتر کمیسیون معاملات تاریخ بازگشایی پاکت‌های متقاضیان 9 صبح روز چهارشنبه 16/05/98 میباشد . هزینه اسناد مبلغ 500,000 ریال می‌باشد.

documents
مستندات

آگهی مزایده عمومی هتل پارسیان شهرکرد (نوبت دوم)

هتل پارسیان شهرکرد وابسته به شرکت هتل‌های بین‌المللی پارسیان در نظر دارد نسبت به اجاره واگذاری غرف تجاری هتل به آدرس شهرکرد انتهای بلوار فارابی هتل پارسیان شهرکرد از طریق مزایده عمومی به شرکتها و اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط اقدام نماید. از متقاضیان دعوت بعمل می‌آید از تاریخ انتشار این آگهی حداکثر ظرف مدت 3 روز کاری در ساعات اداری 9 الی 14 به دفتر مالی اداری هتل جهت اخذ فرم شرایط شرکت در مزایده به آدرس زیر مراجعه فرمایند: شهرکرد ، انتهای بلوار فارابی شمالی ، هتل پارسیان شهرکرد تاریخ بازگشایی پاکت‌های متقاضیان 9 صبح روز دوشنبه 07/05/98 تهران ، بزرگراه شهید چمران ، تقاطع بزرگ ‌راه یادگار امام ( ره ) ، ضلع جنوبی هتل پارسیان اوین شرکت پیشرو سیاحت ، طبقه دوم دفتر کمیسیون معاملات شرکت هتلها میباشد . هزینه اسناد مبلغ 500,000 ریال می‌باشد.

documents
مستندات

آگهی مزایده عمومی هتل پارسیان اوین (نوبت اول)

هتل پارسیان اوین وابسته به شرکت هتل‌های بین‌المللی پارسیان در نظر دارد نسبت به اجاره واگذاری و بهره برداری از غرف تجاری 4 و 10 با شرایط آزاد و نیاز هتل و همچنین غرفه شماره 9 جهت خدمات و تشریفات تاکسی سرویس به آدرس بزرگراه یادگار امام، خروجی چمران جنوب، هتل پارسیان اوین از طریق مزایده عمومی به شرکت‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط اقدام نماید از متقاضیان دعوت بعمل می‌آید از تاریخ انتشار این آگهی حداکثر ظرف مدت 7 روز کاری در ساعات اداری از شنبه تا چهارشنبه و از ساعت 9 الی 12 به دفتر کمیسیون معاملات شرکت جهت اخذ فرم شرایط شرکت در مزایده به آدرس زیر مراجعه فرمایند: تهران ، بزرگراه شهید چمران ، تقاطع بزرگ ‌راه یادگار امام ( ره ) ، ضلع جنوبی هتل پارسیان اوین، شرکت پیشرو سیاحت ، طبقه دوم دفتر کمیسیون معاملات تاریخ بازگشایی پاکت‌های متقاضیان ساعت8:30 صبح روز دوشنبه مورخ 31/4/98 می باشد. هزینه دریافت اسناد مبلغ 500,000 ریال می‌باشد.

documents
مستندات

آگهی مزایده هتل پارسیان آزادی

شرکت هتل بین المللی پارسیان آزادی در نظر دارد امور گل آرایی و انجام امور صوتی و تصویری خود را از طریق مزایده واگذار نماید. شرکت هتل بین المللی پارسیان آزادی در نظر دارد موارد ذیل را به مدت یکسال از طریق مزایده عمومی به شرکت‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط واگذار نماید؛ لذا از متقاضیان دعوت بعمل می‌آید از تاریخ انتشار این آگهی حداکثر ظرف مدت ۷ روز کاری در ساعات اداری به دبیرخانه شرکت (هتل) جهت اخذ فرم شرایط شرکت در مزایده به آدرس زیر مراجعه فرمایند. تهران، بزرگراه شهید چمران، تقاطع بزرگراه یادگار امام (ره) ۱) مزایده انجام امور گل آرایی (نوبت اول) ۲) مزایده انجام امور صوتی و تصویری (نوبت اول).

documents
مستندات

آگهی مناقصه هتل پارسیان آزادی

شرکت هتل بین المللی پارسیان آزادی در نظر دارد نگهداری و تعمیرات سیستم مدیریت هوشمند (BMS) خود را به مدت یکسال از طریق مناقصه عمومی به واجدین شرایط واگذار نماید. شرکت هتل بین المللی پارسیان آزادی در نظر دارد نگهداری و تعمیرات سیستم مدیریت هوشمند (BMS) خود را به مدت یکسال از طریق مناقصه عمومی به شرکت‌ها و اشخاص حقوقی واجد شرایط واگذار نماید. از متقاضیان دعوت بعمل می‌آید از تاریخ انتشار این آگهی حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز کاری در ساعات اداری به دبیرخانه شرکت (هتل بین المللی پارسیان آزادی) جهت اخذ فرم شرایط مناقصه به آدرس زیر مراجعه فرمایند: تهران، بزرگراه شهید چمران، تقاطع بزرگراه یادگار امام (ره)

documents
مستندات

آگهی مزایده عمومی -شرکت هتل‌های بین‌المللی پارسیان (نوبت دوم)- هتل پارسیان انقلاب

شزرکت هتل های بین‌المللی پارسيان در نظر دارد نسبت به اجاره رستوران گردان هتل پارسیان انقلاب از طریق مزایده عمومی به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط اقدام نماید لذا از متقاضیان دعوت بعمل می‌آید از تاریخ انتشار این آگهی حداکثر ظرف مدت 7 روز کاری در ساعات اداری شنبه تا چهارشنبه 9 الی 14(به‌جز پنجشنبه‌ها) به دبیرخانه هتل جهت اخذ فرم شرایط شرکت در مزایده مراجعه فرمایند. تاریخ بازگشایی پاکت‌های متقاضیان 8:30 صبح روز یکشنبه 30/4/98 آدرس هتل: خیابان طالقانی-بین ولیعصر و حافظ-پلاک 341 تلفن : 5 – 88937251 هزینه اسناد مبلغ 500,000 ریال می‌باشد.

documents
مستندات

آگهی مزایده عمومی شرکت هتل‌های بین‌المللی پارسیان -هتل پارسیان شهرکرد

هتل پارسیان شهرکرد وابسته به شرکت هتل های پارسیان، در نظر دارد نسبت به اجاره واگذاری غرف تجاری هتل به آدرس : شهرکرد، انتهای بلوار فارابی، هتل پارسیان شهرکرد از طریق مزایده عمومی به شرکت ها و اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط اقدام نماید. لذا از متقاضیان دعوت به عمل می آید از تاریخ انتشار این آگاهی حداکثر ظرف مدت 3 روز کاری در ساعات اداری 9 الی 14 به دفتر مالی و اداری هتل جهت اخذ فرم شرایط شرکت در مزایده به آدرس زیر مراجعه نمایند: شهرکرد، انتهای بلوار فارابی، هتل پارسیان شهرکرد

documents
مستندات

شرکت هتل‌های بین‌المللی پارسیان (نوبت اول) - هتل پارسیان انقلاب

شرکت هتل‌های بین‌المللی پارسيان در نظر دارد نسبت به اجاره رستوران گردان هتل پارسیان انقلاب به آدرس خیابان طالقانی-بین ولیعصر و حافظ-پلاک 341 از طریق مزایده عمومی به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط اقدام نماید از متقاضیان دعوت بعمل می‌آید از تاریخ انتشار این آگهی حداکثر ظرف مدت 7 روز کاری در ساعات اداری شنبه تا چهارشنبه 9 الی 14 (به‌جز پنجشنبه‌ها) به دفتر کمیسیون معاملات شرکت جهت اخذ فرم شرایط شرکت در مزایده به آدرس زیر مراجعه فرمایند: تهران ، بزرگراه شهید چمران ، تقاطع بزرگ ‌راه یادگار امام ( ره ) ، ضلع جنوبی هتل پارسیان اوین شرکت پیشرو سیاحت ، طبقه دوم دفتر کمیسیون معاملات تاریخ بازگشایی پاکت‌های متقاضیان 8:30 صبح روز دوشنبه 10/4/98 م می باشد. هزینه اسناد مبلغ 500,000 ریال می‌باشد.

documents
مستندات

آگهی مزایده عمومی (نوبت اول)

هتل پارسیان کرمانشاه وابسته به شرکت هتل‌های بین‌المللی پارسیان در نظر دارد نسبت به اجاره از مجموعه سینما بیستون و سالن کافی‌نت هتل پارسیان کرمانشاه به آدرس کرمانشاه جنب پل ولایت روبروی استانداری از طریق مزایده عمومی به شرکت‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط اقدام نماید. لذا از متقاضیان دعوت بعمل می‌آید از تاریخ انتشار این آگهی حداکثر ظرف مدت 7 روز کاری در ساعات اداری روز شنبه تا چهارشنبه 9 الی 14 ( به‌جز پنجشنبه‌ها ) به دفتر کمیسیون معاملات شرکت جهت اخذ فرم شرایط شرکت در مزایده به آدرس زیر مراجعه فرمایند: تهران ، بزرگراه شهید چمران ، تقاطع بزرگ ‌راه یادگار امام ( ره ) ، ضلع جنوبی هتل پارسیان اوین شرکت پیشرو سیاحت ، طبقه دوم دفتر کمیسیون معاملات تاریخ بازگشایی پاکت‌های متقاضیان 8:30 صبح روز چهارشنبه مورخ 05/4/98 می‌باشد . هزینه اسناد مبلغ 500,000 ریال می‌باشد.

documents
مستندات

آگهی مزایده عمومی (نوبت اول)

هتل پارسیان خزر وابسته به شرکت هتل‌های بین‌المللی پارسیان در نظر دارد نسبت به اجاره واگذاری و بهره برداری از مجموعه آلاچیق جنگلی هتل پارسیان خزر به آدرس چالوس روبه روی شهرک توریستی نمک‌آبرود از طریق مزایده عمومی به شرکت‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط اقدام نماید از متقاضیان دعوت بعمل می‌آید از تاریخ انتشار این آگهی حداکثر ظرف مدت 7 روز کاری در ساعات اداری شنبه تا چهارشنبه 9 الی 14 (به‌جز پنجشنبه‌ها) به دفتر کمیسیون معاملات شرکت جهت اخذ فرم شرایط شرکت در مزایده به آدرس زیر مراجعه فرمایند: تهران ، بزرگراه شهید چمران ، تقاطع بزرگ ‌راه یادگار امام ( ره ) ، ضلع جنوبی هتل پارسیان اوین شرکت پیشرو سیاحت ، طبقه دوم دفتر کمیسیون معاملات تاریخ بازگشایی پاکت‌های متقاضیان 8:30 صبح روز یکشنبه 9/4/98 می باشد. هزینه اسناد مبلغ 500,000 ریال می‌باشد. .


آگهی مزایده عمومی

شرکت هتل های بین المللی پارسیان(نوبت دوم)

شرکت هتل‌های بین‌المللی پارسيان در نظر دارد نسبت به فروش دو دستگاه خودروی سواری پژو پارس و سمند مدل 1388 و 1391 از طریق مزایده عمومی به شرکت‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط اقدام نماید از متقاضیان دعوت بعمل می‌آید از تاریخ انتشار این آگهی حداکثر ظرف مدت 7 روز کاری در ساعات اداری شنبه تا چهارشنبه 9 الی 14 (به جز پنجشنبه‌ها) به دفتر کمسیون معاملات شرکت جهت اخذ فرم شرایط شرکت در مزایده به آدرس زیر مراجعه فرمایند: تهران ، بزرگراه شهید چمران ، تقاطع بزرگ ‌راه یادگار امام ( ره ) ، ضلع جنوبی هتل پارسیان اوین شرکت پیشرو سیاحت ، طبقه دوم دفتر کمیسیون معاملات تاریخ بازگشایی پاکت‌های متقاضیان 8:30 صبح روز یکشنبه 2/4/98 است. هزینه اسناد مبلغ 500,000 ریال می‌باشد.

documents
مستندات

فراخوان مزایده عمومي هتل پارسيان انقلاب (نوبت دوم)

هتل پارسيان انقلاب تحت پوشش شرکت هتل های پارسیان در نظر دارد تاکسی سرویس هتل را برای مدت یکسال از طريق مزایده عمومي واگذار نمايد. لذا متقاضيان مي توانند از تاريخ 04/03/1398 به دبیرخانه هتل در ساعات اداری مراجعه نمایند. حداکثر مهلت ارایه پیشنهادات تا پایان وقت اداري (ساعت 15) روز شنبه مورخ 18/03/1398 به دبيرخانه هتل تحويل نمايند. زمان بازگشایي پاكات روز یکشنبه مورخ 19/03/1398 در محل دفتر کمیسیون معاملات شرکت هتل های پارسیان می باشد. تلفن : 5-88937251 – داخلي 515

documents
مستندات

آگهی مزایده عمومی

شرکت هتل های بین المللی پارسیان

نوبت اول

شرکت هتل های بین المللی پارسیان در نظر دارد نسبت به فروش دو دستگاه خودروی سواری پژو پارس و سمند مدل 1388 و 1391 از طریق مزایده عمومی به شرکت ها و اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط اقدام نماید. از متقاضیان دعوت بعمل می اید از تاریخ انتشار این آگهی حداکثر ظرف مدت 7 روز کاری در ساعات اداری ( شنبه الی چهارشنبه 7 الی 14 بجز پنجشنبه ها) به دفتر کمیسیون معاملات شرکت جهت اخذ فرم شرایط شرکت در مزاید به آدرس زیر مراجعه فرمایند: تهران، بزرگراه شهید چمران، تقاطع بزرگراه یادگار امام (ره) ، ضلع جنوبی هتل پارسیان اوین، شرکت پیشرو سیاحت طبقه دوم دفتر کمیسیون معاملات

documents
مستندات

آگهی مزایده

شرکت صفائیه یزد (سهامی خاص) در نظر دارد از طریق مزایده عمومی نسبت به فروش تجهیزات و تاسیسات کارخانه یخ سازی و اجاره محل غرفه های خود به شماره های غرفه شماره 1: غرفه آزاد و غرفه شماره 4:صنایع دستی،غرفه شماره 5 : صنایع دستی و غرفه شماره 6:صنایع دستی غرفه شماره 17:غرفه آرایشگاه غرفه شماره 18: غرفه آزاد غرفه شماره 23: غرفه آزاد و غرفه شماره 24:دفتر وکالت و غرفه شماره 26: کافی شاپ محوطه هتل جدید خود را به صورت اجاره واگذار نماید. از متقاضیان محترم دعوت به عمل می آید از تاریخ انتشار این آگهی تا پایان وقت اداری روز دوشنبه 30/2/1398 با مراجعه به محل هتل به نشانی : یزد صفاییه خیابان تیمسار فلاحی هتل صفاییه (امور مالی) نسبت به رویت محل و دریافت فرم شرایط شرکت در مزایده اقدام نمایید. بازگشایی پاکات پیشنهادی راس ساعت 10 صبح روز چهارشنبه 1/3/1398 طبق برنامه زمانبندی شده در محل دفتر مدیر عامل شرکت انجام میگردد ضمنا آگهی انتشار یافته از طریق سایت های ذیل قابل رویت می باشد.بدیهی است به پیشنهادات واصله پس از موعد مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد.

documents
مستندات

آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم

شرکت صفائیه یزد(هتل پارسیان صفائیه) در نظر دارد نسبت به تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود در بخشهای خدمات (آشپزخانه-رستوران-خانه داری) از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای به شرکتهای واجد شرایط تامین نیرو اقدام نماید لذا از کلیه اشخاص حقوقی واجد شرایط که دارای تاییدیه صلاحت از اداره کار در کد فعالیت مربوطه همچنین گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاری می باشد دعوت به عمل می آید. از تاریخ انتشار آگهی لغایت آخر وقت اداری روز شنبه مورخ 28/2/1398 به واحد امور اداری شرکت صفائیه یزد واقع در هتل پارسیان صفائیه مراجعه و ضمن دریافت اسناد مناقصه نسبت به تکمیل و ارائه اسناد به واحد امور اداری شرکت صفائیه تحویل نمایند. آخرین مهلت تحویل پاکت ها ساعت 14 روز دوشنبه مورخ 30/2/98 می باشد. تاریخ بازگشایی پاکات ساعت 11 صبح روز چهارشنبه مورخ 1/3/98 می باشد،بدیهی است به پیشنهادات واصله پس از موعد مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد.

documents
مستندات

آگهی فراخوان عمومی یک مرحله ای

آگهی فراخوان عمومی یک مرحله ای شرکت صفائیه یزد (هتل پارسیان صفائیه) در نظر دارد برای جذب سرمایه گذار جهت انجام پروژه های ساخت و بهره برداری از مجموعه ورزشی تفریحی خود براساس شرایط و طرح قرارداد از طریق برگذاری فراخوان عمومی یک مرحله ای اقدام نماید. از متقاضیان محترم دعوت به عمل می آید از تاریخ انتشار این آگهی تا پایان وقت اداری روز دوشنبه 30/2/1398 با مراجعه به محل هتل به نشانی : یزد،صفائیه،خیابان تیمسار فلاحی،هتل صفائیه (امور مالی ) نسبت به رویت محل و دریافت فرم شرایط شرکت در مزایده اقدام نمایید. بازگشایی پاکات پیشنهادی راس ساعت 10 صبح روز چهارشنبه 1/3/1398 طبق برنامه زمانبندی شده در محل دفتر مدیرعامل شرکت انجام می گردد. بدیهی است به پیشنهادات واصله پس از موعد مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد.

documents
مستندات

آگهی فراخوان عمومی

آگهی فراخوان عمومی شرکت هتل های بین المللی پارسیان به استناد مصوبه هیئت مدیره به شماره 5-98 مورخ 09/02/1398 در نظر دارد بخشی از خدمات اقامتی هتل های تابعه خود را در قالب بلوک های اتاق گارانتی ثابت از طریق فراخوان عمومی واگذار نماید.به منظور کسب اطلاعات بیشتر به فایل پیوست مراجعه فرمایید.

documents
مستندات

فراخوان مزایده عمومي هتل پارسيان انقلاب (نوبت دوم)

هتل پارسیان انقلاب تحت پوشش شرکت هتل های پارسیان در نظر دارد تاكسي سرويس هتل را برای مدت و فعالیت تعیین شده از طریق مزایده عمومی و نگهداری تصفیه فاضلاب هتل را برای مدت و فعالیت تعیین شده از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید لذا متقاضیان میتوانند ظرف مدت 10 روز از تاریخ درج آگهی به دبیرخانه هتل در ساعات اداری جهت دریافت فرم شرایط برگزاری مزایده ومناقصه مراجعه نموده و پاکت پیشنهادی را حداکثر تا ساعت 10 صبح روز شنبه 28/02/1398 به دبیرخانه هتل تحویل نمایند. ضمناَ تاریخ بازگشائی پاکات روز یکشنبه مورخه 29/02/1398 خواهد بود آدرس هتل : خیابان طالقانی-بین ولیعصر و حافظ-پلاک 341 تلفن : 5 - 88937251

documents
مستندات

فراخوان مزایده عمومي هتل پارسيان انقلاب (نوبت اول)

هتل پارسيان انقلاب تحت پوشش شرکت هتل های پارسیان در نظر دارد سالن شریفات و تاکسی سرویس هتل را برای مدت یکسال از طريق مزایده عمومي واگذار نمايد. لذا متقاضيان مي توانند از تاريخ 09/02/1398 به دبیرخانه هتل در ساعات اداری مراجعه نمایند. حداکثر مهلت ارایه پیشنهادات تا پایان وقت اداري (ساعت 15) روز شنبه مورخ 14/02/1398 به دبيرخانه هتل تحويل نمايند. زمان بازگشایي پاكات روز یکشنبه مورخ 15/02/1398 ساعت 10 صبح در محل هتل به آدرس: خيابان طالقاني – بين وليعصر و حافظ – پلاك 341 می باشد. تلفن : 5-88937251 – داخلي 515

documents
مستندات

فراخوان مناقصه عمومي هتل پارسيان انقلاب (نوبت اول)

هتل پارسيان انقلاب تحت پوشش شرکت هتل هاي پارسيان در نظر دارد نگهداري تصفيه فاضلاب هتل را براي مدت يکسال از طريق مناقصه عمومي واگذار نمايد. لذا متقاضيان مي توانند از تاريخ 09/02/1398 به دبيرخانه هتل در ساعات اداري مراجعه نمايند. حداکثر مهلت ارايه پيشنهادات تا پايان وقت اداري (ساعت 15) روز شنبه مورخ 14/02/1398 به دبيرخانه هتل تحويل نمايند. زمان بازگشايي پاكات روز يکشنبه مورخ 15/02/1398 ساعت 11 صبح در محل هتل به آدرس: خيابان طالقاني – بين وليعصر و حافظ – پلاك 341 مي باشد. تلفن : 5-88937251 – داخلي 515

documents
مستندات

فراخوان مزایده در هتل پارسیان صفاییه یزد

شرکت صفائیه یزد (سهامی خاص) در نظر دارد از طریق مزایده عمومی نسبت به اجاره غرف به شماره های 1 غرفه آزاد و غرفه شماره 2 صنایع دستی ، غرفه شماره 10 مجموعه ورزشی آرکو و غرفه شماره 16 عکاسی روبن و غرفه شماره 18 غرفه آزاد و غرفه شماره 23 غرفه آزاد و غرفه شماره 26 کافی شاپ محوطه هتل جدید و فروشگاه نانوایی و تزئینات خودرو واقع در میدان ابوذر خود را به صورت اجاره واگذار نماید. از متقاضیان محترم دعوت به عمل می آید از تاریخ انتشار آگهی تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه 22/12/1397 با مراجعه به محل هتل از ساعت 9 صبح الی 16 هر روز جهت بازدید به نشانی یزد ،صفائیه ،خیابان تیمسار فلاحی ،هتل صفائیه (امور مالی) نسبت به رویت محل و دریافت فرم شرایط شرکت در مزایده اقدام نماید. بازگشایی پاکت پیشنهادی راس ساعت 10 صبح روز شنبه 25/12/1397 طبق برنامه زمانبندی شده در محل دفتر مدیر عامل شرکت انجام می گردد.بدیهی است به پیشنهادات واصله پس از موعد مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد. تلفن تماس : 15-38260211-035

documents
مستندات

فراخوان جذب سرمایه­ گذار در هتل پارسیان شهرکرد

شرکت هتل های بین المللی پارسیان در نظر دارد نسبت به شناسایی و انتخاب سرمایه گذار برای احداث مجموعه ورزشی واقع در زمینی به مساحت ۳۶۰۰ مترمربع در ضلع جنوبی هتل پارسیان شهرکرد اقدام نماید. متقاضیان می توانند پیشنهادات خود را شامل مشخصات سرمایه گذار، گردش حساب بانکی برای احراز توانمندی مالی، وندور لیست و برآورد حجم سرمایه گذاری، پیش نویس قرارداد (مطابق اسناد فراخوان) به انضمام ضمانت نامه و یا چک تضمین بانکی به ارزش ۵% مبلغ سرمایه گذاری پیشنهادی در وجه حساب سپرده ۱۳۳۳۲۳۳۲۱۱ و شماره شبا IR۶۷۰۱۲۰۰۲۰۰۰۰۰۰۱۳۳۳۲۳۳۲۱۱ نزد بانک ملت شعبه شریعتی شهرکرد بنام هتل پارسیان شهرکرد حداکثر تا تاریخ 97/11/23 به آدرس تهران، بزرگراه رسالت، قبل از آفریقا، بنیاد مستضعفان، ساختمان شماره ۱، طبقه ۴، شرکت هتل های بین المللی پارسیان، مدیریت توسعه و سرمایه گذاری تحویل نمایند. جهت کسب اطلاعات بیشتر و برای هماهنگی بازدید از محل با شماره ۰۹۱۳۳۸۴۶۲۳۰ تماس حاصل فرمایید.

ضمن اینکه برای دریافت اسناد فراخوان به آدرس اینترتی www.pih.ir و یا به آدرس شهرکرد، انتهای بلوار فارابی شمالی، جنب سازمان میراث فرهنگی استان، هتل پارسیان شهرکرد، دفتر مدیریت مراجعه گردد.

documents
مستندات

فراخوان جذب سرمایه­ گذار در هتل پارسیان یاسوج

شرکت هتل های بین المللی پارسیان در نظر دارد نسبت به شناسایی و انتخاب سرمایه گذار برای احیای رستوران سنتی روباز هتل پارسیان یاسوج (با ممنوعیت ارائه قلیان) اقدام نماید. متقاضیان می توانند پیشنهادات خود را شامل مشخصات سرمایه گذار، طرح معماری پیشنهادی برای چهارفصله بودن رستوران، وندور لیست و برآورد حجم سرمایه گذاری، پیشنهاد دوره مشارکت و اجاره پیشنهادی در دوره مشارکت، به انضمام ضمانتنامه و یا چک تضمین بانکی به ارزش ۵% مبلغ سرمایه گذاری پیشنهادی در وجه حساب سپرده پس انداز ۱۲۵۷۲۲۸۵۶۷ و شماره شبا IR۵۱۰۱۲۰۰۲۰۰۰۰۰۰۱۲۵۷۲۲۸۵۶۷ نزد بانک ملت شعبه مرکزی یاسوج کد ۹/۳۶۲۶ به نام هتل پارسیان آزادی یاسوج حداکثر تا تاریخ ۱۵/۱۱/۹۷ به آدرس تهران، بزرگراه رسالت، قبل از آفریقا، بنیاد مستضعفان، ساختمان شماره ۱، طبقه ۴، شرکت هتل های بین المللی پارسیان، مدیریت توسعه و سرمایه گذاری تحویل نمایند. جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره ۸۸۶۷۰۶۰۵-021 و برای هماهنگی بازدید با شماره ۰۹۱۷۱۴۱۷۳۷۲ تماس حاصل فرمایید.

documents
مستندات

فراخوان کارواش هتل پارسیان آبادان

شرکت هتل­های بین ­المللی پارسیان در نظر دارد نسبت به شناسایی و انتخاب سرمایه­ گذار برای راه اندازی کارواش ماشین­های سواری در ضلع غربی هتل پارسیان آبادان اقدام نماید. متقاضیان می­توانند پیشنهادات خود را شامل مشخصات سرمایه­ گذار، وندور لیست و برآورد حجم سرمایه­ گذاری، گردش بانکی برای احراز توانمندی مالی، مبلغ اجاره پیشنهادی (مطابق اسناد مشارکت)، به انضمام ضمانتنامه و یا چک تضمین بانکی به ارزش ۵% مبلغ سرمایه ­گذاری پیشنهادی (در وجه حساب سپرده پس­انداز ۱۰/۴۵۰۵۷۸۸/۱۰ و شماره شبا IR۸۹۰۷۰۰۰۰۱۰۰۰۱۲۴۵۰۵۷۸۸۰۱۰ نزدبانک قرض ­الحسنه رسالت شعبه امیری آبادان کد ۴۸۹ به نام هتل پارسیان آبادان) حداکثر تا تاریخ ۱۵/۱۱/۹۷ به آدرس تهران، بزرگراه رسالت، قبل از آفریقا، بنیاد مستضعفان، ساختمان شماره ۱، طبقه ۴، شرکت هتل­های بین المللی پارسیان، مدیریت توسعه و سرمایه­ گذاری تحویل نمایند. جهت کسب اطلاعات بیشتر و برای هماهنگی بازدید از محل با شماره ۵۳۲۶۰۰۶۰-۰۶۱ تماس حاصل فرمایید.

ضمن اینکه برای دریافت اسناد فراخوان به آدرس اینترتی www.pih.ir و یا به آدرس آبادان، منطقه بریم، دفتر مدیریت مراجعه نمایند.

documents
مستندات

فراخوان دعوت به مناقصه هتل پارسیان صفائیه یزد

هتل پارسیان صفائیه یزد تحت پوشش شرکت هتلهای بین المللی پارسیان در نظر دارد نسبت به شناسایی و انتخاب پیمانکار با تجربه برای تهیه مصالح و اجرای پروژه سازه نگهبان مجموعه ورزشی هتل اقدام نماید. لذا از شرکتهای پیمانکاری واجد شرایط و دارای سابقه انجام پروژه های مشابه در خصوص اجرای سازه های بتنی دعوت به عمل می آید تا نسبت به خرید اسناد شرکت در مناقصه از تاریخ درج آگهی تا پایان وقت اداری روز شنبه ۶ بهمن ۹۷ به امور مالی شرکت هتل پارسیان صفائیه مراجعه نماید.
آدرس: یزد،میدان ابوذر،خیابان تیمسار فلاحی ،میدان امام حسن مجتبی-هتل پارسیان صفائیه دفتر امور مالی تلفن :۰۳۵-۳۸۲۶۰۲۱۱-۱۵
هزینه دریافت اسناد مناقصه : ۱۰۰۰۰۰۰ ریال


فراخوان جذب سرمایه­ گذار هتل پارسیان رامسر

شرکت هتل­های بین­ المللی پارسیان در نظر دارد نسبت به شناسایی و انتخاب سرمایه­ گذار برای بازسازی مجموعه آب­گرم هتل پارسیان رامسر اقدام نماید. متقاضیان می­توانند پیشنهادات خود را شامل مشخصات سرمایه ­گذار، گردش حساب بانکی سرمایه ­گذار برای احراز توانمندی مالی، طرح معماری بازسازی، وندور لیست و برآورد حجم سرمایه­ گذاری، پیشنهاد دوره مشارکت و سهم هتل از فروش در دوره مشارکت، به انضمام ضمانتنامه و یا چک تضمین بانکی به ارزش ۵% مبلغ سرمایه­ گذاری پیشنهادی(در وجه حساب سپرده پس انداز ۱۴۲۷۸۲۵۷۹۵ و شماره شبا IR۱۷۰۱۲۰۰۲۰۰۰۰۰۰۱۴۲۷۸۲۵۷۹۵ نزدبانک ملت شعبه بازار رامسر کد ۸/۵۷۷۷ به نام هتل پارسیان رامسر) حداکثر تا تاریخ ۳۰/۱۱/۹۷ به آدرس تهران، بزرگراه رسالت، قبل از آفریقا، بنیاد مستضعفان، ساختمان شماره ۱، طبقه ۴، شرکت هتل­های بین­ المللی پارسیان، مدیریت توسعه و سرمایه­ گذاری تحویل نمایند. جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره ۸۸۶۷۰۶۰۵(۰۲۱) و برای هماهنگی بازدید با شماره تماس ۵۵۲۲۳۵۹۳(۰۱۱) تماس حاصل فرمایید.