گروه هتل های پارسیان

دانستنی های شماره: 97122604
تاريخ نشر:5 مهر 1397

معرفی هتل پارسیان اوین

...


دانستنی های شماره: 97122603
تاريخ نشر: 5 مهر 1397

معرفی اپلیکیشن راهنماتل

...


دانستنی های شماره: 97122602
تاريخ نشر: 5 مهر 1397

هیلتون چگونه هیلتون شد؟

...


دانستنی های شماره: 97122601
تاريخ نشر: 5 مهر 1397

روابط گردشگری ایران و چین

...


دانستنی های شماره: 97122212
تاريخ نشر:22 شهریور 1397

معرفی هتل پارسیان آبادان

...


دانستنی های شماره: 97122211
تاريخ نشر: 22 شهریور 1397

راهنمای انتخاب مناسب ترین اتاق در هتل

...


دانستنی های شماره: 97122210
تاريخ نشر:22 شهریور 1397

روابط گردشگری ایران و عمان

...


دانستنی های شماره: 97122209
تاريخ نشر: 22 شهریور 1397

اینترنت اشیاء تحولی در صنعت گردشگری

...


دانستنی های شماره: 97122208
تاريخ نشر: 22 شهریور 1397

روابط گردشگری ایران و عراق

...


دانستنی های شماره: 97122207
تاريخ نشر:22 شهریور 1397

نکاتی مهم برای سرمایه‌گذاری تکنولوژی در هتل‌ها

...


دانستنی های شماره:97122206
تاريخ نشر: 22 شهریور 1397

معرفی هتل پارسیان شیراز

...


دانستنی های شماره: 97122205
تاريخ نشر: 22 شهریور 1397

کارهایی که نباید در هتل انجام داد!

...


دانستنی های شماره: 97122204
تاريخ نشر: 15 شهریور 1397

چاره عبور توریسم ایران از بحران

...


دانستنی های شماره: 97122203
تاريخ نشر: 15 شهریور 1397

معرفی هتل پارسیان یاسوج

...


دانستنی های شماره: 97122202
تاريخ نشر: 15 شهریور 1397

جاجیگا: کسب و کاری بر اساس به اشتراک گذاشتن اقامتگاه های شخصی و مردمی

...


دانستنی های شماره: 97122201
تاريخ نشر: 15 شهریور 1397

سوغاتی هتلی؟!

...


دانستنی های شماره: 97122009
تاريخ نشر: 15 شهریورماه 1397

حضور در رسانه ملی، گامی بزرگ جهت اجرای برنامه‌های توسعه بازار در پارسیان

...


دانستنی های شماره:97122008
تاريخ نشر: 25 مردادماه 1397

معرفی هتل پارسیان یزد

...


دانستنی شماره: 97122007
تاريخ نشر: 25 مردادماه 1397

استفاده از ارز دیجیتال گردشگری

...


دانستنی های شماره: 97122006
تاريخ نشر: 25 مرداد 1397

هدف گذاری جذب ۵۰۰ هزار گردشگر چینی در سال برای اصفهان

...


خبر شماره: 97122005
تاريخ نشر:7 تیرماه 1397

رزرو کنسل شد!!!

...


دانستنی های شماره:97122004
تاريخ نشر: 7 تیرماه 1397

معرفی هتل پارسیان بوعلی، هتل تاریخی شهر همدان

...


دانستنی های شماره: 97122002
تاريخ نشر:7 تیرماه 1397

آژانس های مسافرتی صرافی می‌شوند؟

...


دانستنی های شماره: 97122001
تاريخ نشر: 7 تیرماه 1397

آسیب شناسی عدم توسعه فرآیندهای بازاریابی از نگاه دست اندرکاران اجرایی

...