گروه هتل های پارسیان

خبر شماره: 97102601
تاریخ نشر: چهارشنبه 26 دی 1397 ساعت 13:49

مناقصه شناسایی و انتخاب پیمانکار پروژه سازه نگهبان مجموعه ورزشی هتل پارسیان صفائیه یزد

هتل پارسیان صفائیه یزد تحت پوشش شرکت هتلهای بین المللی پارسیان در نظر دارد نسبت به شناسایی و انتخاب پیمانکار با تجربه برای تهیه مصالح و اجرای پروژه سازه نگهبان مجموعه ورزشی هتل اقدام نماید. ...


خبر شماره: 97102501
سه شنبه 25 دی 1397 ساعت 17:42

همکاری هلدینگ سیاحتی و مراکز تفریحی و حمل و نقل پارسیان با شرکت های دانش بنیان

هلدینگ سیاحتی و مراکز تفریحی و حمل و نقل پارسیان با شرکت های دانش بنیان در راستای توانمندسازی اجتماعی، رشد بهره وری و ارزش آفرینی همکاری می کند. ...


خبر شماره: 97100901
چهارشنبه 19 دی 1397 ساعت 14:03

بزرگترین حراج هنری کشور در هتل پارسیان آزادی

بزرگترین حراج هنری کشور در هتل پارسیان آزادی دهمین دوره از حراج تهران در هتل پارسیان آزادی ویژه هنر معاصر ایران با حضور چهره های فرهنگی هنری و ارائه ۱۱۴ اثر افتتاح شد. ...