هتل های پارسیانجاذبه های ایرانباشگاه میهمانان پارسیاندرباره پارسیان
هتل پارسیان آزادی تهران
هتل پارسیان آزادی تهران

هتل پارسیان آزادی تهران

بیشتر
هتل پارسیان آزادی تهران
هتل پارسیان آزادی تهران

هتل پارسیان آزادی تهران

بیشتر
اوقات شرعی
وضعیت آب و هوا

هتل پارسیان ازادی تهران در مهر ماه سال جدید افتتاح خواهد شد

این هتل که یکی از هتلهای دیپلماتیک در کشور به شمار میرود با توجه به گذشت 30 سال از افتتاح آن در سال 1386 حسب نظر

مسئولین سازمان سیاحتی و مراکز تفریحی بنیاد مستضعفان  مورد بازسازی کامل قرار گرفت گفتنی است مجری پروژه ی بازسازی

هتل پارسیان آزادی تهران شرکت چینی KETIK میباشد که سوابق درخشانی در هتل سازی در دنیا دارد

ناظر پروژه شرکت ایتالیایی INTER TECHNO میباشد

این هتل با هزینه ای بالغ بر پنجاه میلیون یورو مورد بازسازی قرار گرفت از نکات قابل توجه آن میتوان به مقاوم سازی سازه ی هتل در

مقابل زلزله تا هشت ریشتر و استفاده از تکنولوژی و تجهیزات پیشرفته روز دنیا در صنعت هتلداری اشاره کرد.